en | fr
Alaska

Voordelen bij de aanwerving van een 50-plusser, maar wat betekenen deze nu concreet?

U heeft tal van voordelen indien u een werknemer aanwerft die ouder is dan 50 jaar. Eén van de voordelen betreft de premie die u bij de VDAB kan aanvragen.

Vooraleer u de premie kan aanvragen is het belangrijk om onderstaande categorieën even te overlopen. De voorwaarde vooraleer  u van de premie kan genieten, is dat de werknemer minimum 1 dag als werkloze moet ingeschreven zijn bij de VDAB. De premie geldt enkel als het over een contract onbepaalde duur gaat.

De premie voorziet in 4 categorieën:

-        Tussen 50 en 55 jaar oud: de werknemer moet minimum 1 dag ingeschreven zijn als werkloze bij de VDAB tot minder dan 1 jaar ingeschreven zijn als werkloze bij de VDAB.
Dan krijgt hij een premie van 30% op het referteloon gedurende 4 kwartalen.
Referteloon= Brutoloon werknemer + WG-bijdrage – andere verminderingen (zoals de RSZ vermindering)

-        Ouder dan 55 jaar: de werknemer moet meer dan 1 jaar tot maximum 2 jaar ingeschreven zijn als werkloze bij de VDAB. Dan bedraagt de premie 50% van het referteloon gedurende 4 kwartalen.

-        Tussen 50 en 55 jaar oud: de werknemer moet meer dan 1 jaar tot maximum 2 jaar ingeschreven zijn als werkloze bij de VDAB. Dan bedraagt de premie 50% van het referteloon gedurende 4 kwartalen.

-        Tussen 50 en 55 jaar oud: de werknemer moet meer dan 2 jaar ingeschreven zijn als werkloze bij de VDAB. Dan bedraagt de premie 50% van het referteloon gedurende 8 kwartalen.

Er is ook een voorwaarde aan verbonden om de premie te behouden. Indien de werknemer wordt ontslaan binnen de 1-5 kwartalen moet de onderneming alle premies terugstorten tenzij er een dwingende reden is.

Nog even de belangrijke elementen samenvatten:

-        het moet gaan om een contract onbepaalde duur

-        de werknemer moet minimum 1 dag als werkloze ingeschreven zijn bij de VDAB

-        de premie moet binnen de 3 maanden aangevraagd worden

Daarenboven kan dit voordeel van de VDAB gecombineerd worden met andere voordelen, zoals bijvoorbeeld de IBO of Interne Beroepsopleiding, maar daarover meer in een volgende bijdrage.

 
Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message

Alaska: more than you know, more than you think. © Alaska 2012, Alaska esv - BTW BE 0893.640.115 - RPR Gent | All Rights Reserved sitemap

2012 - transvorm