De kunst van het financieel management 

Alaska is gespecialiseerd in het oplossen van investerings-, waarderings- en financieringsvraagstukken. Dat is handig, want waardering en financiering zijn van fundamenteel belang bij bedrijfsoverdrachten of wanneer solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen ontstaan. 

Voorkom overhaaste en ondoordachte beslissingen. Bespaar uzelf kostbare en frustrerende ervaringen. Ons team van accountants, auditors, juristen en belastingconsulenten biedt u oplossingen in de meer complexe trajecten van corporate finance.

U wordt door ons van A tot Z begeleid bij uw aankoop of verkoop van bedrijven of bedrijfsafdelingen. Onderhandelen, overeenkomsten sluiten, due diligence-onderzoeken uitvoeren... Wij laten u niet aan uw lot over. Door onze nationale en internationale structuur beschikken wij bovendien over een uitgebreid netwerk aan vraag- en aanbodzijde. Alaska staat voor heldere en efficiënte communicatie, betrokkenheid, maatwerk, ruime ervaring en een multidisciplinaire aanpak. Een persoonlijke relatie met de klant hebben wij hoog in het vaandel staan.