Toets regelmatig uw financiële planning

Is de financiële, fiscale en juridische structuur van mijn onderneming optimaal? Benut ik als bedrijfsleider de mogelijkheden van pensioenopbouw? Wat met mijn organisatie als ik wegval?
Alaska heeft het antwoord op uw vragen.

Water en zuurstof zijn voor de mens essentieel om te overleven. Een degelijk financiële strategie is even onmisbaar voor een gezonde organisatie. Ook in het privéleven zijn financiële planning en persoonlijke levensstijl onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het regelen van uw financiële zaken vraagt echter de nodige tijd, aandacht en kennis. Drie zaken waarover u misschien onvoldoende beschikt maar die de financiële planners van Alaska u probleemloos kunnen bieden. Het feit dat zij actief samenwerken met onze juristen en belastingconsulenten, verzekert u bovendien van een optimale aanpak van uw professionele en persoonlijke financiële situatie. Daarnaast completeert onze dienstverlening die van uw andere adviseurs (uw notaris, verzekeraar, bankier,...).

Op organisatieniveau kunt u bij ons terecht voor financiële analyses, waardebepalingen, bijstand en begeleiding bij kredietaanvragen, investerings- en haalbaarheidsanalyses.

Droomt u van een zorgeloze toekomst? Een tweede verblijft? Vroeger stoppen met werken? Een probleemloze erfopvolging? Een fiscaalvriendelijke overdracht van uw activiteit of onderneming?

Onze experten staan u ook bij als het gaat om uw persoonlijke financiële analyse en planning. Bij ons krijgt u een deskundig en onafhankelijk advies. Vervolgens ontwerpen wij voor u een financieel plan op maat waarin alle financiële en fiscale aspecten worden meegenomen.

Mettertijd kunnen allerlei factoren uw financiële positie beïnvloeden of wijzigen. Aanvullende maatregelen zijn dan eventueel aan de orde. Uw financiële planning vergt daarom een regelmatige toetsing aan uw situatie. Ook hierbij is Alaska u graag van dienst.

Met Alaska Financiële Architecten: nu denken aan later!