5% boete bij bezoldigingstekort verdwijnt

Fiscaal advies
2 april 2019 - Marty Vankemmel

5% boete bij bezoldigingstekort verdwijnt

Indien een KMO gebruik wil maken van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, moet daarvoor voldaan zijn aan een minimumbezoldiging. Er moet meer in principe minstens 45.000 euro bezoldiging toegekend worden aan één van de bedrijfsleiders. Is daaraan niet voldaan, dan kan er niet alleen geen aanspraak gemaakt worden op het verlaagd tarief, maar wordt er ook nog eens een boete opgelegd van 5%. Dat laatste zou volgens de laatste voorstellen naar de vuilbak verwezen worden.

Voor aanslagjaren 2019 en 2020 bedraagt het gewoon belastingtarief in de vennootschapsbelasting 29,58%. Er geldt voor die aanslagjaren ook een verlaagd belastingtarief van 20,4% op de eerste schijf van 100.000 euro belastbaar resultaat, maar daarvoor moeten wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. KMO-vennootschappen kunnen dat verlaagd tarief genieten indien ze aan één van haar bedrijfsleiders tenminste een bezoldiging toekent van minimaal 45.000 euro. Van die regel kan wel worden afgeweken indien het resultaat van de vennootschap lager is dan 45.000 euro. Dan volstaat een bezoldiging die gelijk is aan het inkomen van de vennootschap, ook al ligt dat dus lager dan 45.000 euro.

Voldoet een KMO niet aan die minimumbezoldiging, dan zal in de eerste plaats gewoonweg het normale tarief van de vennootschapsbelasting van toepassing zijn. Door de laatste hervormingen op de vennootschapsbelasting is er echter ook een sanctie voorzien indien niet wordt voldaan aan de minimumbezoldiging. Naast verlies van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting, is er dan ook nog eens een afzonderlijke aanslag van 5% verschuldigd op het bezoldigingstekort of m.a.w. op het te weinig uitgekeerd bedrag aan bezoldiging. De aanslag komt wel in aanmerking als een aftrekbare kost.

Onlangs is echter een wetsvoorstel ingediend dat een einde zou maken aan die 5% boete op het bezoldigingstekort. Op 19 maart 2019 is dat voorstel zelfs al goedgekeurd door de Kamercommissie Financiën. In het wetsvoorstel staat echter geen datum van inwerkingtreding te lezen. Dat houdt dan in dat het in principe van kracht wordt tien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. De schrapping van de boete zou omzeggens niet alleen gelden voor KMO-vennootschappen, maar ook voor alle andere vennootschappen - die geen gebruik kunnen maken van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting – die niet aan de minimumbezoldiging van 45.000 euro voldoen. Van zodra de desbetreffende wet gepubliceerd is, zal dat ook te lezen staan in onze wekelijkse nieuwsberichten.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!