6% Btw op de aanleg van groendaken - en gevels?

Fiscaal advies
10 mei 2017 - Laurens Snauwaert

6% Btw op de aanleg van groendaken -  en gevels?

In het verleden heeft er steeds onduidelijkheid geheerst omtrent de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op levering en plaatsing van groendaken en groengevels. Op 25 april 2017 heeft de Btw-administratie daaromtrent echter een circulaire uitgevaardigd die de spreekwoordelijke puntjes op de i zet.

In principe valt de plaatsing en levering van een groendak en groengeval inzake btw onder de zgn. werken in onroerende staat. De vraag die dan kan gesteld worden is daarop dan het verlaagd tarief van 6% kan toegepast worden, of dat die werken eerder als tuinwerken moeten beschouwd die van het verlaagd tarief zijn uitgesloten en bijgevolg aan het normale btw-tarief van 21% onderworpen zijn.

Wat groendaken betreft, maakt de Btw-administratie een onderscheid tussen 3 types. Het eerste type betreft een extensief dak of vegetatiedak dat onder meer bestaat ui een relatief dunne substraatlaag (gewoonlijk minder dan 12 cm) voor ondiep gewortelde planting (mossen, vetplanten en grassen) dat weinig tot geen onderhoud vereist en doorgaans niet begaanbaar is tenzij dan voor een nazicht. Daarnaast is er een tweede type, zijnde het semi-intensief dak of lichte daktuin dat bestaat uit een dikkere substraatlaag met allerlei soorten beplanting, met uitsluiting van grote bomen en struiken. Tenslotte is er het derde type waaronder een intensief dak of daktuin wordt verstaan dat bestaat uit een dikke substraatlaag (meer dan 25 cm) beplant met allerlei soorten vegetatie en een verstrekte dakstructuur heeft door het vrij aanzienlijke gewicht. De Btw-administratie heeft beslist dat enkel het eerste type, zijnde het vegetatiedak voor 6% btw in aanmerking komt. Voor het tweede en derde type dient de factuur uitgesplitst te worden tussen werken die betrekking hebben op de structuur van het dak aan 6% btw, en de beplanting van de vegetatie aan 21% btw.

Groengevels worden opgedeeld in twee types, nl. gebonden en niet-gebonden groengevels. In het eerste geval wordt de beplanting voornamelijk vanaf een structuur in de grond bevestigd, terwijl in het andere geval de beplanting aangebracht wordt via bv. verticale panelen. In beide gevallen is het 6% btw-tarief mogelijk aangezien die werken betrekking hebben op de eigenlijke woningen en te vergelijken zijn met pleisterwerken aan de buitenkant van het gebouw. Het louter aanplanten aan de voet van een muur van klimplanten wordt evenwel uitgesloten, zelfs wanneer de plaatsing daarvan gebeurt met behulp van een klimhulp. Daarvoor geldt dus sowieso het normale btw-tarief van 21%.

Uiteraard dienen ook de overige voorwaarden voor de toepassing van het 6% btw –tarief vervuld te zijn. Gebeurt de aanleg van een groendak of groengevel dus aan een privéwoning, dan is o.m. vereist dat de woning in kwestie minstens 10 jaar oud is. Een grote uitzondering betreft schoolgebouwen. Daar is sowieso het 6% btw-tarief van toepassing, ongeacht de ouderdom van de woning in kwestie en dus ongeacht het type van groendaken. Zelfs het louter aanplanten van klimplanten aan de voet van een muur kan dan van het verlaagd tarief genieten.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!