6% btw op electriciteit verlengd

BTW
14 april 2022 - Ronny Veys

6% btw op electriciteit verlengd

BTW-verlaging op energie verlengd en uitgebreid

Sinds 1 maart 2022 kunnen residentiële gebruikers genieten van het 6% BTW-tarief voor de levering van elektriciteit. Aanvankelijk gold die gunstmaatregel tot 30 juni 2022, maar daar komen nu 3 maanden bij. Er is ook in een BTW-verlaging voorzien voor de levering van aardgas en verwarming via warmtenetten. Tenslotte wordt het BTW-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers verlaagd van 21% tot 6%.

6% BTW-verlaging op elektriciteit met 3 maanden verlengd

In principe bedraagt het BTW-tarief voor de levering van elektriciteit 21%. In het kader van de hoge energieprijzen, had de federale regering al beslist om het BTW-tarief daarvoor te laten zakken naar 6%. Die BTW-verlaging is tijdelijk vermits ze aanvankelijk gold tot 30 juni 2022. De regering heeft bij K.B. van 23 maart 2022 echter besloten om de BTW-verlaging te verlengen met 3 maanden. Residentiële gebruikers kunnen dus langer van het 6% BTW-tarief genieten, nl. tot 30 september 2022.  

Ook levering aardgas tijdelijk aan 6% BTW

Sinds 1 april 2022 heeft de regering in een tariefverlaging voorzien voor de levering van aardgas en verwarming via warmtenetten. Ook hier is vereist, net zoals bij de levering van elektriciteit, dat het gaat om niet-professionele contracten (ondernemingsnummer mag niet meegedeeld zijn aan de energieleverancier). Van deze gunstmaatregel kan tevens tot 30 september 2022 genoten worden.

Installatie zonnepanelen en warmtepompen tijdelijk aan 6% BTW

Bij K.B. van 27 maart 2022 is het BTW-tarief dat van toepassing is op de levering mét installatie van zonnepanelen en warmtepompen tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze tariefverlaging geldt tot 31 december 2023. Concreet geldt de tariefverlaging voor facturen die sinds 1 april 2022 uitgereikt werden/worden.

Het moet daarbij vanuit BTW-oogpunt wel gaan om werken in onroerende staat. Een loutere levering (zonder installatie) volstaat niet. De levering moet dus gepaard gaan met een installatie, zijnde de plaatsing ervan in een gebouw of in de onmiddellijke nabijheid ervan voor zover er mee verbonden, waardoor de installaties onroerend uit hun aard worden. Volgens sommigen zou ook een (levering met) aanhechting aan een gebouw volstaan, dus zonder dat de installaties onroerend uit hun aard worden.

Welke installaties?

Het kan in de eerste plaats gaan om fotovoltaïsche zonnepanelen die elektrische stroom opwekken en verbonden zijn met een omvormer die de door de zon opgewekte elektriciteit omzet in de gangbare spanning van de elektrische binneninstallatie. Daarnaast komen ook thermische zonnepanelen en zonneboilers die enerzijds zonlicht omzetten in warmte en anderzijds bestaan uit een watervoorraadvat, in aanmerking. Tenslotte geldt de tariefverlaging ook voor warmtepompen die warmte onttrekken aan natuurlijke bronnen, zoals de aarde, de omgevingslucht of het grondwater en deze warmte, na eventuele temperatuursverhoging, overbrengen in de woning.

Voorwaarden verlaagd tarief

De BTW-verlaging is er specifiek gekomen voor privéwoningen die sinds de eerste ingebruikname minder dan 10 jaar oud zijn. Concreet is de maatregel van toepassing op woningen waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in de loop van een kalenderjaar dat minder dan tien jaar voorafgaat aan de eerste factuur met betrekking tot die handelingen. Voor privéwoningen ouder dan 10 jaar kan men, onder bepaalde voorwaarden, terugvallen op het reeds geldende 6% BTW-tarief in het kader van omvormings-, verbeterings- of renovatiewerkzaamheden. Op de factuur van de aannemer moet ook een vermelding worden aangebracht dat aan de voorwaarden ter zake is voldaan.

Voor alle duidelijkheid, de tariefverlaging geldt niet voor de aankoop van een privéwoning inclusief zonneboiler en/of warmtepomp en/of zonnepanelen. Dat heeft de minister van Financiën met zoveel woorden laten verstaan in een persbericht van 25 maart 2022. Op dergelijke aankoop blijft het normale BTW-tarief van 21% van toepassing.

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!