Aandelenoptie toegekend aan zaakvoerder van managementvennootschap

Accountancy
5 mei 2017

Aandelenoptie toegekend aan zaakvoerder van managementvennootschap

Niet alleen werknemers, maar ook zaakvoerders of bestuurders van een vennootschap kunnen aandelenopties toegekend krijgen van het bedrijf of vennootschap waarvoor zij hun prestaties leveren. Onlangs heeft de fiscus in een circulaire verduidelijkt hoe dat de fiscale toekenning moet bekeken worden indien een zaakvoerder via een managementvennootschap zijn prestaties levert.

Indien een zaakvoerder zonder tussenkomst van een managementvennootschap werkt voor een andere vennootschap waarvan hij aandelenopties krijgt toegekend, dan wordt hij in zijn aangifte personenbelasting progressief belast op een forfaitair geraamd voordeel waarop verplicht bedrijfsvoorheffing moet ingehouden worden. Het belastbaar voordeel bedraagt in principe 18% van de waarde van de niet-beursgenoteerde aandelen waarvoor de aandelenopties worden uitgereikt voor zover de optie wordt toegekend voor hooguit 5 jaar te rekenen vanaf de dag van het aanbod. Indien de optie wordt toegekend voor een langere periode, dan wordt het belastbaar voordeel per jaar of gedeelte van een jaar dat de 5 jaar overschrijdt vermeerderd met 1%.

Onder bepaalde voorwaarden wordt het voordeel gehalveerd naar 9%. Een van die voorwaarden stelt dat de optie dan betrekking moet hebben op aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap. De vraag is dan uiteraard of aan die voorwaarde is voldaan indien een vennootschap haar aandelenopties toekent aan de zaakvoerder van een managementvennootschap die aan eerstgenoemde vennootschap managementprestaties verstrekt.

De circulaire is daar zeer duidelijk in. Vermits het echter de managementvennootschap is die juridisch gezien de managementprestaties levert aan haar klant en dat, op fiscaal vlak, de zaakvoerder van die managementvennootschap daarbij zijn beroepswerkzaamheid uitoefent ten behoeve van de managementvennootschap en niet ten behoeve van de klant van de managementvennootschap, is niet voldaan aan die voorwaarde. Het feit of de managementvennootschap al dan niet bestuurder is van de vennootschap die de aandelenoptie toekent, is hierbij niet relevant. Het forfaitair bepaalde voordeel zal dus gehandhaafd blijven op 18%. Deze zienswijze geldt voor de toekenning van aandelenopties waarvan het aanbod vanaf 14 april 2017 valt.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.