Aangifte nieuwbouwwaarde vervangen

Fiscaal advies
26 oktober 2018 - Lieve Nelissen

Aangifte nieuwbouwwaarde vervangen

Laat u een nieuwe woning bouwen, dan moest u als bouwheer daarvoor tot voor kort een aangifte nieuwbouwwaarde indienen binnen de 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen. Sinds 20 augustus 2018 is er echter een nieuwe procedure in voege, die veel eenvoudiger is geworden. We lichten toe.

Het bouwen van een nieuwe woning gaat in principe gepaard met het indienen van een aangifte nieuwbouwwaarde. Daarbij dienden tevens o.m. plannen, bestekken en facturen van de gebouwde woning gevoegd te worden. De aangifte moet ingediend worden binnen de 3 maanden na de betekening van het kadastraal inkomen bij het kantoor dat u de aangifte toestuurde. Doel daarvan is dat de btw-Administratie kan nagaan of er voldoende btw werd afgedragen op de zgn. normale waarde van het opgerichte gebouw.

Sinds 20 augustus 2018 is die aangifte nieuwbouwwaarde afgeschaft. Ze werd nl. vervangen door een nieuwe, vereenvoudigde procedure die zowel de bouwheer als de Btw-Administratie ten goede zou moeten komen. Van de indieningstermijn wordt echter niet afgeweken. Het nieuwe formulier met specifieke inlichtingen moet nl. binnen diezelfde drie maanden over het pas opgericht gebouw ingediend worden. Het model van het in te dienen formulier en de indieningmodaliteiten is echter nog niet beschikbaar en zullen nog worden vastgelegd in een uitvoeringsbesluit. Is de termijn van drie maanden voor de indiening van de aangifte nieuwbouwwaarde echter nog niet verstreken op 20 augustus 2018, dan moet de oude aangifte nieuwbouwwaarde niet meer ingediend worden. De bouwheer krijgt dan automatisch bericht van de btw-Administratie.

FOD Financiën geeft op haar website wel te kennen dat er niets verandert aan de bewijsmiddelen of de controle van de bouwwaarde inzake btw. De werkwijze die tot nu toe van toepassing was, blijft van toepassing. Na indiening van het formulier met de specifieke inlichtingen is er in principe geen verplichting meer, buiten het bewaren van de plannen en facturen over hun afgewerkt bouwproject. Er zullen voortaan echter alleen verdere vragen stellen en verantwoordingstukken opgevraagd worden voor bouwprojecten waarvoor op grond van de verstrekte inlichtingen en andere informatie nader onderzoek nodig blijkt.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
21 januari 2019 - Stefaan Kindt

Is het wel een vraag om inlichtingen van de fiscus?

Let op!

Lees meer
Fiscaal advies
17 januari 2019 - Serge Mesotten

6% btw zonder afbraakvergunning?

Woont u in één van de 23 stadsgebieden?

Lees meer
Fiscaal advies
11 januari 2019 - Stephanie Seré

Ongelijkheid voordeel alle aard bewoning eindelijk weggewerkt

Gebruikt u gratis de woning van uw vennootschap?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.