Aangifte personenbelasting 2017 weer wat complexer

Fiscaal advies
24 april 2017 - Lieve Nelissen

Aangifte personenbelasting 2017 weer wat complexer

Onlangs werd het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het wordt bijna een gewoonte, maar ook dit jaar zijn er weer een heleboel codes bijgekomen, nl. 75 extra codes. Het aangifteformulier voor uw inkomsten van 2016 zal dan in totaal 885 codes tellen. We bekijken de voornaamste aspecten.

De wildgroei aan codes is in de eerste plaats te wijten aan de verschillende tarieven die op roerende inkomsten van toepassing zijn. Er gelden nu immers 6 verschillende tarieven voor vier categorieën van roerende inkomsten, nl. op dividenden, interesten, andere inkomsten van roerende goederen en kapitalen zoals inkomsten van verhuring van roerende goederen, en ten slotte op diverse inkomsten van roerende aard zoals inkomsten uit lijfrenten, en inkomsten uit de (con)cessie van auteursrechten.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt het standaardtarief van de roerende voorheffing (rv) op die roerende inkomsten in principe 30% zoals voor dividenden en interesten, maar dat is niet altijd het geval. Op dividenden van Bevak’s of GVV’s die beleggen in woon- of gezondheidszorg aangepaste wooneenheden, alsook op Leterme bons bedraagt het tarief 15% rv. Op dividenden uit de liquidatiereserve betaalt u 17% rv bij een uitkering binnen de 5 jaar na de aanleg ervan. Die diversiteit leidt tot een rimram van extra codes in het aangifteformulier.

Een ander gevolg van de extra codes is de regionalisering van de woonfiscaliteit die er niet eenvoudiger op geworden is. Elke gewest bepaalt m.a.w. zijn eigen regels daarvoor. Daarenboven heeft Vlaanderen ook nog eens de zgn. geïntegreerde woonbonus ingevoerd en is er in het Waalse gewest sprake van de zgn. Cheque Habitat. De ‘eigen’ regels hieromtrent hebben dan ook zijn weerslag in het aangifteformulier.
Wegens de toegenomen complexiteit van het aangifteformulier bezorgt u dan ook beste alle nodige informatie zo snel mogelijk aan uw dossierbeheerder. Op Tax-On-Web en Myminfin is weliswaar tal van informatie terug te vinden voor tal van uw inkomsten, maar niet alle informatie is daarop beschikbaar zoals o.m. opbrengsten van verhuring aan professionelen, uw kosten van kinderopvang, de eventuele betaling van een onderhoudsuitkering.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 juni 2021 - Lieve Nelissen

BUITENLANDS VASTGOED EN JE PERSONENBELASTING

België veroordeeld voor ongelijke fiscale behandeling!

Lees meer
Fiscaal advies
8 juni 2021 - Ronny Veys

Fiscus trekt opnieuw groene kaart voor hervorming autofiscaliteit

Wijzigingen reeds vanaf 1 juli 2023.

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
4 juni 2021 - Stefaan Kindt

Tijdelijke 6% btw-verlaging in horeca becommentarieerd in Circulaire

Nu ook voor alcoholhoudende dranken.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!