Aangifte personenbelasting 2017 weer wat complexer

Fiscaal advies
24 april 2017 - Lieve Nelissen

Aangifte personenbelasting 2017 weer wat complexer

Onlangs werd het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het wordt bijna een gewoonte, maar ook dit jaar zijn er weer een heleboel codes bijgekomen, nl. 75 extra codes. Het aangifteformulier voor uw inkomsten van 2016 zal dan in totaal 885 codes tellen. We bekijken de voornaamste aspecten.

De wildgroei aan codes is in de eerste plaats te wijten aan de verschillende tarieven die op roerende inkomsten van toepassing zijn. Er gelden nu immers 6 verschillende tarieven voor vier categorieën van roerende inkomsten, nl. op dividenden, interesten, andere inkomsten van roerende goederen en kapitalen zoals inkomsten van verhuring van roerende goederen, en ten slotte op diverse inkomsten van roerende aard zoals inkomsten uit lijfrenten, en inkomsten uit de (con)cessie van auteursrechten.

Sinds 1 januari 2017 bedraagt het standaardtarief van de roerende voorheffing (rv) op die roerende inkomsten in principe 30% zoals voor dividenden en interesten, maar dat is niet altijd het geval. Op dividenden van Bevak’s of GVV’s die beleggen in woon- of gezondheidszorg aangepaste wooneenheden, alsook op Leterme bons bedraagt het tarief 15% rv. Op dividenden uit de liquidatiereserve betaalt u 17% rv bij een uitkering binnen de 5 jaar na de aanleg ervan. Die diversiteit leidt tot een rimram van extra codes in het aangifteformulier.

Een ander gevolg van de extra codes is de regionalisering van de woonfiscaliteit die er niet eenvoudiger op geworden is. Elke gewest bepaalt m.a.w. zijn eigen regels daarvoor. Daarenboven heeft Vlaanderen ook nog eens de zgn. geïntegreerde woonbonus ingevoerd en is er in het Waalse gewest sprake van de zgn. Cheque Habitat. De ‘eigen’ regels hieromtrent hebben dan ook zijn weerslag in het aangifteformulier.
Wegens de toegenomen complexiteit van het aangifteformulier bezorgt u dan ook beste alle nodige informatie zo snel mogelijk aan uw dossierbeheerder. Op Tax-On-Web en Myminfin is weliswaar tal van informatie terug te vinden voor tal van uw inkomsten, maar niet alle informatie is daarop beschikbaar zoals o.m. opbrengsten van verhuring aan professionelen, uw kosten van kinderopvang, de eventuele betaling van een onderhoudsuitkering.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
27 januari 2020 - Stefan Ghijsen

Een streep door cash for car

Regeling ongrondwettelijk!

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
20 januari 2020 - Dominique Berteloot

Bestemmingsdocument wettelijk geregeld

Om intracommunautaire leveringen te bewijzen

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
20 januari 2020 - Lieve Nelissen

Steeds 75% aftrek voor auto’s gekocht vóór 1 januari 2018?

of toch niet altijd?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.