Aangifte personenbelasting in de e-Box

Fiscaal advies
31 oktober 2019

Aangifte personenbelasting in de e-Box

Bij het indienen van de aangifte personenbelasting was er de mogelijkheid om de aanslag digitaal te ontvangen via Zoomit. Die mogelijkheid is nu verdwenen vermits de overheid nu de zgn. e-Box in het leven heeft geroepen. Dat is een persoonlijke digitale brievenbus waarin u documenten van de overheid ontvangt waaronder voortaan dus ook de aanslag personenbelasting. Welke praktische stappen dienen daarbij ondernomen te worden?

De e-Box kadert in één van de maatregelen om papier te besparen. Het gaat om een digitale toepassing die in feite één groot verzamelpunt is waarin alle documenten van overheden, dus ook van o.m. gemeenten en steden terecht komen. De verzending via e-Box komt in de plaats van de verzending via brief en heeft dezelfde juridische waarde. In de toekomst zal de e-Box nog meer en meer gaan gebruikt worden door verschillende overheidsorganisaties. Wie vroeger bv. Doccle of bpost bank gebruikte, hoeft niet meteen te panikeren want dat kan eenvoudigweg aan e-Box gekoppeld worden.

Ook de FOD Financiën maakt sinds 1 oktober 2019 gebruikt van de e-Box, zo ook voor het versturen van de aangifte personenbelasting. De verzending van de aangifte personenbelasting via Ebox gebeurt echter niet automatisch. Het is daarvoor vereist dat de Ebox door de belastingplichtige zelf geactiveerd wordt. Echtgenoten of wettelijk samenwonende partners moet beiden de e-Box activeren. De toegang tot my e-Box verloopt via het zgn. CSAM-platform. Via dit platform kan een belastingplichtige zich via verschillende digitale sleutels identificeren, zoals bijvoorbeeld de eID, token, of mobiel met de itsme-app. Gebeurt die activering niet, dan zullen alle documenten gewoonweg via papier verstuurd worden.

Ondanks de activering van de e-Box is het toch nog mogelijk dat de aangifte personenbelasting op papier verstuurd wordt. De aangifte wordt dan m.a.w. niet alleen via de e-Box verstuurd, maar ook nog ons met de Post. Dat is nl. zo voor belastingberekeningen die begin oktober 2019 worden verstuurd en eind september 2019 opgemaakt zijn. Het gaat dus geenszins om een vergissing van de FOD Financiën. In ieder geval worden de aangiftes niet meer via Zoomit verstuurd.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
29 juni 2020 - Veerle Slagmeulder

Nieuwe kilometervergoeding sinds 1 juli 2020

Een lichte daling tov 2019

Lees meer
Fiscaal advies
29 juni 2020 - Lieve Nelissen

Maaltijdcheques langer geldig

ikv Corona

Lees meer
Fiscaal advies
22 juni 2020 - Ronny Veys

Zomerregeling voor de btw bekend gemaakt

Tijdstippen van indiening 

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.