Actie ondernemen voor uw buitenlands onroerend goed?

Fiscaal advies
2 april 2021 - Stefaan Kindt

Actie ondernemen voor uw buitenlands onroerend goed?

Nadat Europa België meermaals heeft veroordeeld wegens het verschil in fiscale behandeling tussen een onroerend goed gelegen in België en het buitenland, heeft de regering beslist om aan het buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen toe te kennen. Dit gaat gepaard met een aangifteplicht.

KI

Wie een onroerend goed in het buitenland bezit, wordt doorgaans zwaarder belast vermits bij niet-verhuring de werkelijke huurwaarde moet worden aangegeven en dit meetelt om het belastingtarief in de personenbelasting te bepalen. Wie een Belgische onroerend goed verhuurt (dat niet voor beroepsdoeleinden wordt gebruikt) wordt in principe belast op het geïndexeerde kadastraal inkomen verhoogd met 40%, ongeacht de hoogte van de huurprijs. Doorgaans ligt de werkelijke huurwaarde echter hoger dan het (Belgisch) kadastraal inkomen en Europa heeft België daar reeds meermaals op gewezen. De regering komt daaraan tegemoet door nu ook aan het buitenlands onroerend goed een kadastraal inkomen toe te kennen. Het ki voor een buitenlandse woning zal forfaitair bepaald worden, als volgt: actuele normale verkoopwaarde/correctiefactor x 5,3%. De actuele normale verkoopwaarde is de verkoopprijs die onder normale marktomstandigheden bekomen kan worden. De correctiefactor wordt jaarlijks vastgesteld door de fiscus. Deze factor bedraagt 15,036 in 2020 en 15,018 in 2021.

Vragenlijst

Voor onroerend goed dat reeds voor 1 januari 2021 in bezit was, zal vanaf juni 2021 een vragenlijst moeten ingediend worden, tegen uiterlijk 31 december 2021. Is dit vastgoed reeds in de laatste aangifte personenbelasting opgenomen (ingediend in 2020), dan zal de fiscus hiervoor zelf contact opnemen met de belastingplichtige in kwestie. In deze vragenlijst zal onder meer een korte beschrijving van het goed, de ligging en de normale verkoopwaarde moeten vermeld worden. Onderneemt de fiscus niets, dan moet de belastingplichtige zelf het nodige doen.  Aankopen en verkopen sinds 1 januari 2021 moeten spontaan gemeld worden, en dit uiterlijk binnen de vier maanden vanaf de aankoop/verkoop. De nieuwe eigenaar zal vervolgens de waarde van dit vastgoed moeten doorgeven aan de fiscus.  Voor aankopen en verkopen tussen 1 januari 2021 en 25 februari 2021 is er tijd tot 30 juni 2021.

De vragenlijst kan via gewone brief opgestuurd worden, of via e-mail (foreigncad@minfin.fed.be) of nog online via het formulier dat kan terug gevonden worden om de website van MyMinFin. Het formulier zal beschikbaar zijn vanaf juni 2021. Op het niet-naleven van deze verplichtingen staan boetes van 250 tot 3.000 euro. De vragenlijst mag uiteraard niet verward worden met de aangifte in de personenbelasting. Echter, voor de aangifte personenbelasting over inkomstenjaar 2020 die in 2021 moet ingediend worden, moeten vooralsnog gewoonweg de inkomsten van buitenlands vastgoed aangeven worden. Pas vanaf de aangifte voor inkomstenjaar 2021/aanslagjaar 2022) moet het nieuwe kadastraal inkomen gebruikt worden.

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
6 februari 2021 - Marty Vankemmel

Circulaire verschenen over VVPRbis-dividenden

Hoe tarief bepalen?

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Dominique Berteloot

Naar kleine ondernemersregeling inzake btw?

De voor- en nadelen bekijken.

Lees meer
Fiscaal advies
6 mei 2021 - Benedikt Torney

Weer tijdelijke btw-verlaging voor de horeca

Opsplitsen op 3 manieren.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!