Afschaffing btw-attest

BTW
12 januari 2022 - Marty Vankemmel

Afschaffing btw-attest

6% btw-attest in kader van renovatie afgeschaft

Renovatie- of herstellingswerken aan een woning die voor privédoeleinden wordt gebruikt, kunnen onder bepaalde voorwaarden van het verlaagd 6% btw-tarief genieten. Eén van die voorwaarden is dat de aannemer een btw-attest uitreikt waarin de klant attesteert dat aan die voorwaarden terzake voldaan is. Sinds 1 januari 2022 is die ‘formele’ voorwaarde komen te vervallen en vervangen door een uitgebreide vermelding op de factuur van de aannemer.

6% btw bij renovatiewerken

Worden renovatie- of herstellingswerken verricht aan een woning die hoofdzakelijk privé wordt gebruikt en de woning in kwestie is minstens 10 jaar oud (sinds eerste ingebruikname), dan kunnen die werken genieten van het 6% btw-tarief. Als bevestiging dat aan alle voorwaarden terzake is voldaan om het 6% btw-tarief te kunnen toepassen, moet de opdrachtgever/klant van de aannemer een door hem ondertekend attest aan de aannemer bezorgen. Voor de aannemer is dit attest van belang bij een eventuele btw-controle.

Administratieve vereenvoudiging

In de praktijk komt het al eens voor dat een aannemer vergeet een modelattest (dat hij zelf heeft opgemaakt vermits met een niet-gestandaardiseerd attest mag gewerkt worden) aan zijn klant te bezorgen, of dat de klant het attest gewoonweg niet terug bezorgt aan de aannemer met alle gevolgen van dien bij een btw-controle. De wetgever komt hieraan tegemoet door af te stappen van het btw-attest en te voorzien in een uitgebreide verklaring die moet voorkomen op de factuur van de aannemer.

Welke factuurvermelding?

Op de factuur van de aannemer dient volgende vermelding te staan: "Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Wie is aansprakelijk voor de btw?

De nieuwe verklaring legt de verantwoordelijkheid voor de toepassing van het juiste btw-tarief volledig bij de afnemer/klant van de aannemer. Wilt de afnemer hier onderuit, dan heeft hij één maand te tijd om de toepassing van het 6% btw-tarief op de factuur schriftelijk te betwisten (datum van verzending betwisting is doorslaggevend).

Vanaf wanneer?

De nieuwe regelgeving is van kracht sinds 1 januari 2022, maar er geldt een overgangsregeling in die zin dat tot en met eind juni 2022 nog met het 6% btw-attest mag gewerkt worden. Pas vanaf 1 juli 2022 is de aannemer verplicht om de uitgebreide verklaring op zijn factuur te gebruiken.

 

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

BTW
9 februari 2023 - Serge Mesotten

Gemengde btw-belastingplichtigen werkelijk gebruik

Geen volledig recht op btw-aftrek

Lees meer
BTW
19 juli 2022 - Lieve Nelissen

Ook de BTW-Administratie gaat dit jaar met vakantie

Nieuwe deadlines.

Lees meer
BTW
31 mei 2022 - Dominique Berteloot

Ondernemingen met openbare dienstverplichting

Uitbreiding naar BTW-belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!