Afschrijven anders voor wettelijk samenwonenden?

Accountancy
7 oktober 2016

Afschrijven anders voor wettelijk samenwonenden?

Gebruikt u uw eigen woning zowel voor privé als voor beroepsdoeleinden, dan kunt u afschrijven op het beroepsdeel. Dat u volledig eigenaar bent of ook uw echtgenote daarvan eigenaar is, doet daaraan geen afbreuk. Aan de minister werd onlangs de vraag gesteld hoe dat dan in feite zit met wettelijke samenwonenden.

Op het beroepsgedeelte van uw woning kunt u fiscaal afschrijven over de vermoedelijke gebruiksduur ervan. U kunt m.a.w. elk jaar gedurende de afschrijvingstermijn een deel van de aankoopprijs fiscaal in mindering brengen van uw beroepsinkomen. Bedraagt uw beroepsmatig gebruik bv. 30% en u woning heeft 350.000 euro gekost, dan kunt u elk jaar € 350.000 euro x 30% fiscaal in mindering brengen. Die fiscale aftrek 105.000 euro moet dan gespreid worden over de afschrijvingstermijn van uw woning die in principe 30 jaar bedraagt. U heeft bijgevolg elk jaar een fiscale aftrek van 3.500 euro.

Bent u gehuwd onder het zgn. wettelijk stelsel en heeft u vrouw ook een eigendomsaandeel in de woning, dan kunt u nog steeds afschrijven aan die 30%. Het feit dat uw vrouw ook eigenaar is van uw woning verandert daar dus niets aan. De woning valt dan immers in het zgn. gemeenschappelijke vermogen en dat is hetgeen telt. Dat is echter niet het geval indien u niet gehuwd bent of gehuwd bent met scheiding van goederen. Er kan dan enkel afgeschreven worden op uw eigen eigendomsaandeel. Is uw vrouw bv. 50% eigenaar van uw woning, dan zal uw fiscale aftrek dienovereenkomstig beperkt worden. Uw fiscale aftrek zal dan bijgevolg 350.000 euro x 30% x 50% bedragen. U kunt dan elk jaar gedurende 30 jaar 1.750 euro fiscaal in mindering brengen.

In een antwoord op een parlementaire vraag van 6 juli 2016 heeft de minister bevestigd dat wettelijke samenwonenden hetzelfde regime moeten volgen als niet-gehuwden. Wettelijke samenwonenden worden dus op het vlak van afschrijvingen op het eigendomsaandeel van hun partner niet gelijkgesteld met gehuwden die onder het wettelijke stelsel vallen. Het eigendomsaandeel van uw partner kan op fiscaal vlak dan ook niet in rekening worden gebracht. Uw partner kan eventueel haar eigendomsaandeel aan u kunnen verhuren waarbij die verhuurkosten voor u dan fiscaal aftrekbare beroepskosten vormen. U bekijkt die mogelijkheid best even met uw dossierbeheerder.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Accountancy
25 april 2023 - Dominique Berteloot

Gevolgen laattijdige indiening aangifte en de bewaartermijn boekhoudkundige stukken

Gevolgen laattijdige indiening aangifte BTW & vennootschapsbelasting - Bewaartermijn boekhoudkundige stukken

 

Lees meer
Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!