Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Versoepeling afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Wanneer een btw-plichtige verkoper goederen verkoopt aan een niet-btw-plichtige uit een andere EU-lidstaat, zoals een particulier is de btw-regeling omtrent de afstandsverkopen van toepassing. Sinds 1 juli 2021 moet de verkoper dan in principe de btw van de EU-lidstaat waar de particulier woonachtig is in rekening brengen. Daarop bestaat wel een uitzondering voor micro-ondernemingen zo zij de verkoopdrempel van € 10.000 per jaar niet overschrijden. De minister van Financiën heeft verduidelijkt wanneer die uitzondering juist kan toegepast worden.

Nieuwe regeling omtrent afstandsverkopen

Wanneer een btw-plichtige verkoper gevestigd in EU-lidstaat A goederen verkoopt aan een btw-plichtige koper uit Lidstaat B, dan is onder bepaalde voorwaarden zulke intracommunautaire levering vrijgesteld van btw. Het komt dan aan de btw-plichtige koper toe om zelf de btw over de levering in rekening te brengen (die in principe ook aftrekbaar is in dezelfde btw-aangifte). Concreet zal dat neerkomen op een nul operatie voor de btw-plichtige koper. Wanneer diezelfde verkoper echter goederen levert aan een particulier woonachtig in een andere EU-lidstaat, dan moet de verkoper in principe vanaf de eerste euro de btw van de EU-lidstaat van de particulier in rekening brengen (zie hierna evenwel uitzondering voor micro-ondernemingen). Vroeger verschilde die drempel van EU-lidstaat tot EU-lidstaat, maar sinds 1 juli 2021 is die drempel uniform bepaald op € 10.000.

Buitenlandse btw-registratie

Zo de drempel inzake afstandsverkopen overschreden wordt, zal er in principe een buitenlands btw-nummer moet aangevraagd worden en dat in alle EU-lidstaten waar goederen verkocht worden. Echter, de One Stop Shop-regeling (OSS) laat toe dat de verkoper via zijn eigen EU-lidstaat een éénloketaangifte indient waardoor een btw-registratie in de verschillende EU-lidstaten kan vermeden worden. De OSS-regeling is facultatief waardoor de verkoper nog steeds kan opteren om alles op de klassieke manier af te handelen, zijnde btw-nummer aan te vragen in elke toepasselijke EU-lidstaat en aldaar btw-aangiften in te dienen.

Uitzondering voor micro-ondernemingen

EU-ondernemingen (gevestigd in één EU-lidstaat) die de uniforme verkoopdrempel van € 10.000 per jaar niet overschrijden, kunnen er ook steeds voor opteren om steeds de btw van de EU-lidstaat van vestiging aan te rekenen. Ook deze uitzondering is facultatief. De vraag is gesteld hoe deze drempel van € 10.000 moet worden beoordeeld en concreet of er rekening moet worden gehouden met de verzendingen vanuit de EU-lidstaat van vestiging van de onderneming in kwestie, dan wel of er ook rekening moet worden gehouden met afstandsverkopen vanuit een andere lidstaat waar bijvoorbeeld een voorraad aangehouden wordt.

Enkel toepasbaar in EU-lidstaat van vestiging

De minister volgt terzake het standpunt van het Europees btw-comité waarbij de drempel van € 10.000 uitsluitend wordt berekend op basis van de intracommunautaire afstandsverkopen vanuit de EU-lidstaat van vestiging van de micro-onderneming. Eigenlijk vertelt de minister hier niets nieuws mee vermits dit standpunt ook al is gebleken uit Administratieve circulaire 2021/C/72 van 27 juli 2021. Het een en ander wordt hier verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld waarbij een btw-plichtige die enkel in België is gevestigd en intracommunautaire afstandsverkopen verricht vanuit België naar EU-lidstaat A jaarlijks voor € 4.000 en vanuit EU-lidstaat B (geen vaste inrichting) naar EU-lidstaat C jaarlijks voor een totaal van € 8.000. In dergelijke situatie moet er voor de berekening van de jaarlijkse verkoopdrempel geen rekening worden gehouden met deze intracommunautaire afstandsverkopen vanuit EU-lidstaat B naar EU-lidstaat C.

De  Administratie zegt tevens dat de uitzondering voor micro-ondernemingen (toepassing van de BTW van het eigen land van vestiging, in casu België) enkel van toepassing kan zijn op de intracommunautaire afstandsverkopen vanuit België, omdat de leverancier daar is gevestigd. Die leveringen vinden dus plaats in België indien hij niet opteert voor belastingheffing over deze handelingen in de lidstaat van de klant. Daarentegen is de uitzondering niet van toepassing op de intracommunautaire afstandsverkopen vanuit EU-lidstaat B naar EU-lidstaat C vermits de goederen niet worden verzonden vanuit de lidstaat van vestiging (EU-lidstaat A).

terug naar overzicht

Stefaan Kindt

Gedelegeerd bestuurder Alaska Kortrijk-Ieper Managing Director Alaska ESV
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 74 85 08

Gerelateerde artikels

BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
4 juni 2021 - Stefaan Kindt

Tijdelijke 6% btw-verlaging in horeca becommentarieerd in Circulaire

Nu ook voor alcoholhoudende dranken.

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
6 mei 2021 - Dominique Berteloot

Naar kleine ondernemersregeling inzake btw?

De voor- en nadelen bekijken.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!