Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

Verduidelijking toekomstige aftrekbeperking autokosten

Midden september 2021 werd in de Kamer van volksvertegenwoordiger een wetsontwerp houdende de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit ingediend. In vergelijk met het voorontwerp dat eerder dit jaar werd ingediend heeft de nakende hervorming van de autofiscaliteit toch nog enkele wijzigingen ondergaan.

Naar 0% CO2-uitstoot

Momenteel zijn autokosten, zowel in de vennootschaps- als in de personenbelasting, slechts beperkt aftrekbaar in functie van het brandstoftype (benzine, diesel,…) en de CO2-uitstoot van het voertuig. Sinds aanslagjaar 2021 wordt daarvoor teruggevallen op een vaste formule, beter gekend als de zgn. gramformule die als volgt luidt: 120% - (0,5% x C02-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype). De aftrek kan nooit lager zijn dan 50%, maar ook niet meer dan 100%, met uitzondering van voertuigen met een CO2-uitstoot hoger dan 200 g/km waarvoor het aftrekpercentage is gelimiteerd tot 40%. In de personenbelasting is een uitzondering voorzien voor voertuigen die zijn aangeschaft voor 1 januari 2018 die minimum voor 75% aftrekbaar blijven.

Vanaf inkomstenjaar 2025/aanslagjaar 2026 zal de autofiscaliteit gefaseerd hervormd worden. Voor voertuigen die vanaf 1 juli 2023 geleased/gehuurd of gekocht worden zal de gramformule ook gelden voor voertuigen met een CO2-uitstoot van minstens 200 g/km waardoor de voormelde uniforme aftrek van 40 % voor dergelijke voertuigen komt vervallen. Als we dit in de praktijk toepassen zal bijvoorbeeld de aftrek voor een dieselauto met een CO2-uitstoot van 200 g/km 20% bedragen. Het aftrekpercentage via de gramformule kan tevens niet hoger zijn dan 75 % - waar dit momenteel nog 100% is -  tenzij het een voertuig betreft dat geen CO2-uitstoot heeft. De grootste fiscale impact zal gelden vanaf inkomstenjaar 2026/aanslagjaar 2027 (belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 1 januari 2026) vermits er dan een volledig aftrekverbod geldt voor auto’s die nog CO2 uitstoten.

Overgangsregeling

Er zal wel een overgangsregeling worden voorzien voor auto’s die enerzijds vóór 1 juli 2023, en anderzijds vanaf 1 juli 2023 tot en met 31 december 2025 aangekocht/gehuurd of geleased worden. In het eerste geval blijft de huidige aftrekregeling gelden, terwijl in het ander geval de bestaande aftrekregeling tijdelijk nog van toepassing zij het evenwel dat het minimum aftrekpercentage van 50 % (voor wagens met een CO2-uitstoot van minder dan 200 g/km) niet langer geldt. Bovendien wordt het maximum aftrekpercentage van 75 % verlaagd naar 50 % vanaf aanslagjaar 2027 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2026) en 25 % vanaf aanslagjaar 2028 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2027), om uiteindelijk op 0 % te komen vanaf aanslagjaar 2029 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2028).

Vergroening wordt fiscaal gepromoot

Auto’s die geen CO2-uitstoot hebben (dus elektrische auto’s of auto’s op waterstof) zullen het meeste fiscaal voordeel kunnen genieten. De aankoop van een dergelijk voertuig in 2026 wordt nog beloond met een 100% fiscale aftrek, maar een aankoop in 2027 en later wordt stelselmatig afgebouwd, nl. gaande van 95 % aftrek indien aangekocht in 2027 tot 67,5% zo aangekocht in 2031. De regering komt ook tegemoet aan verdere versoepelingen wat betreft de aftrek van o.m. laadpalen voor elektrische auto’s. Dit zal uitvoeriger bekeken worden in een ander nieuwsbericht.  

terug naar overzicht

Ronny Veys

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer
Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer
Fiscaal advies
9 maart 2022 - Veerle Slagmeulder

Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Nieuwe voorwaarde sinds 1 januari 2022!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!