Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen

Accountancy
24 september 2018 - Laurens Snauwaert

Aftrek van niet-betaalde sociale bijdragen

In principe zijn kosten maar fiscaal aftrekbaar indien ze gedragen of betaald zijn want dat is immers één van de voorwaarden die de fiscale wetgeving voorschrijft opdat kosten kunnen ingebracht worden. Een zelfstandige mag wel facturen die vervallen zijn, maar nog niet betaald zijn, fiscaal in mindering brengen van zijn winst. Kunt u dan ook verschuldigde, maar nog niet-betaalde sociale bijdragen in aftrek brengen. Hoe werkt dat als u met uw eenmanszaak geen dubbele boekhouding moet voeren?

Als zelfstandige kunt u er niet omheen dat u sociale bijdragen dient te betalen. De bijdragen die u moet betalen, zijn een percentage van uw beroepsinkomsten en dat percentage verschilt naargelang uw bijdragecategorie en uw inkomen. Uw definitieve bijdragen worden berekend op uw inkomsten van het jaar zelf. De bijdragen voor 2018 zijn dus gebaseerd op uw inkomsten van 2018, maar uw definitieve bijdragen zullen dus kunnen bepaald worden als uw sociale verzekeringsfonds uw inkomsten voor 2018 kent. Uw beroepsinkomsten van dit jaar worden echter pas een of twee jaar later door de fiscus vastgesteld. Daarom betaalt u eerst voorlopige bijdragen op basis van uw inkomen van drie jaar voordien. Was u toen nog geen zelfstandige, dan betaal je wettelijk vastgelegde voorlopige bijdragen. Die voorlopige bijdragen worden geregulariseerd naar uw definitieve bijdragen zodra de fiscus uw beroepsinkomsten meedeelt aan uw sociale verzekeringsfonds.

De sociale bijdragen die u betaalt zijn een aftrekbare beroepskost. Aan de minister van Financiën werd daaromtrent een belangrijke vraag gesteld. Kunt u sociale bijdragen die u nog niet effectief betaald heeft fiscaal in mindering brengen. Een zelfstandige kan immers toch vervallen facturen die nog niet betaald zijn, in kosten steken. De minister antwoordde daar positief op. Sociale bijdragen voor zelfstandigen zijn aftrekbaar als beroepskosten wanneer ze het karakter hebben gekregen van een zekere en vaststaande schuld of verlies in de loop van het belastbaar tijdperk en ze effectief als dusdanig geboekt zijn.

Die laatste voorwaarden, nl. geboekt zijn, kan dan wel een probleem zijn voor eenmanszaken vermits die niet steeds een dubbele boekhouding moeten voeren. Maar ook dat is voor de minister van Financiën geen probleem. Een boekhouding hoeft niet aan alle voorschriften van de boekhoudwetgeving te beantwoorden om als toereikend en regelmatig te kunnen worden aanvaard. Het volstaat dat de uitgevoerde boekingen het mogelijk maken om op ondubbelzinnige wijze het verloop te volgen van de zekere en vaststaande schulden of verliezen die als beroepskosten werden aanvaard om te vermijden dat zij een tweede maal zouden worden afgetrokken voor het jaar waarin ze effectief betaald werden.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
3 december 2018 - Serge Mesotten

Zondagswerk versoepeld

Zondag rustdag...

Lees meer
Accountancy
25 oktober 2018 - Serge Mesotten

Binnenlandse dagvergoeding dienstreizen geïndexeerd

Forfaits verhoogd!

Lees meer
Accountancy
1 oktober 2018 - Dominique Berteloot

UBO-register uitgesteld

nieuwe datum is 31 maart 2019

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.