Aftrekbeperking bij doorrekenen van autokosten gewijzigd

Accountancy
5 maart 2018 - Serge Mesotten

Aftrekbeperking bij doorrekenen van autokosten gewijzigd

Een belangrijk aspect binnen het zgn. Zomerakkoord betreft de nieuwe fiscale regels omtrent de aftrekbeperking van autokosten. Ook de aftrekbeperking bij doorrekening van die autokosten is vanaf aanslagjaar 2019 gewijzigd. Hoe moet die doorrekening voortaan dan eigenlijk concreet gebeuren?

Voor uw vennootschap verandert er dit jaar wat betreft de aftrekbeperking nog niet zo bijzonder veel. Die blijft m.a.w. bepaald door de CO2-uitstoot en het brandstoftype van uw auto. Die regel inzake vennootschapsbelasting zal voortaan ook wel gelden voor eenmanszaken, tenzij voor auto’s die werden aangekocht of besteld vóór 2018. Die behouden nl. minimaal 75% aftrek. Vanaf 2020 wordt de aftrekbeperking, zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken, echter bepaald volgens een bepaalde formule, nl. 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer), waarbij coëfficiënt 1 bedraagt voor dieselauto’s, terwijl voor auto’s op aardgas en auto’s met een andere motor respectievelijk een coëfficiënt van 0,90 en 0,95 geldt. De aftrekbeperking bedraagt dan minimaal 50% en maximaal 100%, tenzij uw auto een CO2-uitstoot heeft van meer dan 199 gr/km in welk geval de aftrek is beperkt tot 40%.

Bij doorrekening van die autokosten was de aftrekbeperking tot voor kort steeds van toepassing bij diegene die de kosten door rekende, ongeacht of die kosten al dan niet apart op de factuur vermeld stonden. Voor uw klant waren die kosten een onderdeel van uw dienstverlening en de aftrekbeperking voor autokosten was daarop niet van toepassing. Wat de aftrekbaarheid van btw betreft, was het immers voordeliger voor uw klant om de kosten niet apart te vermelden want dan kon hij de btw daarop volledig recupereren, in tegen stelling tot een afzonderlijke vermelding daarvan in welk geval uw klant slechts 50% van de btw kon recupereren.

Vanaf aanslagjaar 2019, m.a.w. voor de facturen die u vanaf 2018 opstelt, is aan die fiscale aftrekbeperking in geval van doorrekening wel wat gewijzigd, tenminste als uw boekjaar ten vroegste op 1 januari 2018 aanvangt. Rekent u die autokosten dan door, dan heeft u daarvan 100% aftrek als u die kosten duidelijk en afzonderlijk op uw factuur vermeldt. U moet dan nl. het brandstoftype en de CO2-uitstoot vermelden. De aftrekbeperking speelt dan bij diegenen die de autokosten krijgt doorgerekend. Doet u die gedetailleerde doorrekening niet, dan dient u de aftrekbeperking bij u te gebeuren.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.