Al dan niet btw over goederenvervoer?

Fiscaal advies
25 juni 2018

Al dan niet btw over goederenvervoer?

Krijgt u als btw-plichtige een factuur van een buitenlandse vervoerder voor intracommunautair of internationaal goederenvervoer, dan zit op die factuur in principe geen btw. Dat volgt immers uit de zgn. B2B-hoofdregel. In bepaalde gevallen wordt daarvan wel afgeweken, nl. wanneer het vervoer o.m. uitsluitend in België plaats vindt. In een circulaire van 31 mei 2018 geeft de btw-Administratie wat meer uitleg over die zgn. use and enjoyment uitzonderingsregel.

Sinds de zgn. VAT-package in werking getreden is, zijn de btw-plaatsbepalingsregels voor internationaal goederenvervoer eigenlijk vrij eenvoudig. Gebeurt die facturatie tussen twee btw-plichtigen, waarvan een btw-plichtige buiten België gevestigd is, dan zit er geen btw op die factuur, en dat ongeacht waar het vervoer plaats gebeurt. Die btw moet dan nl. verlegd worden naar de ontvanger van de dienst, zijnde de ontvanger van het goederenvervoer. Doet bv. een Nederlandse btw-plichtige vervoer een vervoer binnen en/of buiten België voor een Belgische btw-plichtige, dan moet de Nederlandse vervoerder geen btw rekenen op zijn factuur. Die wordt nl. verlegd naar de Belgische btw-plichtige die de btw dan zelf moet opnemen in zijn btw-aangifte. In het omgekeerde geval moet een Belgische vervoer geen btw rekenen op zijn factuur aan een bv. een Nederlandse btw-plichtige, en dit ongeacht waar het vervoer plaats vindt.

Sinds 23 november 2017 is er wel een uitzondering op die algemene B2B-regel, nl. de zgn. use and enjoymentregel. Die delokalisatieregel leidt ertoe dat dergelijke vervoerdienst plaats vindt buiten de Gemeenschap wanneer het volledige traject van de goederenvervoerdienst wordt afgelegd buiten de Gemeenschap. Het gevolg is wel hetzelfde, nl. geen btw op de vervoersfactuur, maar de ontvanger van de vervoersdienst zal dat wel anders gaan moet rapporteren in zijn btw-aangifte. Deze delokalisatieregel geldt ook in de omgekeerde situatie, nl. goederenvervoer- en de daarmee samenhangende diensten die volgens de algemene plaatsbepalingregel in een B2B-context geacht worden plaats te vinden buiten de Gemeenschap, omdat de btw-plichtige afnemer daar gevestigd is, worden geacht plaats te vinden in België wanneer het volledige traject van de goederenvervoerdienst wordt afgelegd in België. Doet bv. een Belgische vervoer een vervoer dat louter in België plaatsvindt voor een Amerikaanse onderneming, dan moet de Belgische vervoerder btw in rekening brengen op zijn factuur.

Een recente circulaire geeft wat meer uitleg wat onder goederenvervoer en de daarmee samenhangende diensten moeten worden verstaan. Het goederenvervoer is een handeling die bestaat uit het verplaatsen van zaken, van een plaats naar een andere aangewezen plaats, ongeacht het gebruikte vervoermiddel. Als vervoermiddel wordt beschouwd, de al dan niet gemotoriseerde landvoertuigen zoals wagens, vrachtwagens en spoorwagons evenals de al dan niet gemotoriseerde boten en luchtvaartuigen. Enkel het goederenvervoer wordt door de use and enjoyment-regel beoogd, met uitsluiting van het personenvervoer. Onder met goederenvervoer samenhangende diensten wordt verstaan, het laden, het lossen, het behandelen van goederen en soortgelijke activiteiten, zonder dat daarbij de aard van de goederen wordt gewijzigd. Dat omvat o.m. het verpakken, het ompakken en het uitpakken van goederen, voor zover die handelingen noodzakelijk zijn voor het vervoer van de goederen, zoals het plaatsen van goederen in kisten en in vaten, het verpakken in zakken, het opensnijden van zakken, het samenstellen en splitsen van laadeenheden, en het laden en lossen van containers.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.