Al eens gedacht aan een winstpremie voor uw werknemer?

Fiscaal advies
19 maart 2018 - Stefan Ghijsen

Al eens gedacht aan een winstpremie voor uw werknemer?

Sinds 1 januari 2008 kunt u als werkgever een zgn. loonbonus toekennen aan uw werknemers voor het behalen van welbepaalde doelstellingen. Sinds begin van dit jaar heeft echter een vergelijkbaar systeem haar intrede gedaan, nl. de winstpremie. We bekijken de fiscale en sociale voordelen hiervan en wat er concreet moet gebeuren om zo’n winstpremie te kunnen toekennen aan uw werknemers.  

De zgn. loonbonus of de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in kader van CAO nr. 90 kunnen – het is dus geen verplichting - door u als werkgever aan al uw werknemers of een bepaalde groep van werknemers, bv. een afdeling, worden toegekend bij het behalen van vooropgestelde doelstellingen waarvan de realisatie kennelijk onredelijk is. Die doelstellingen kunnen vrij divers zijn zoals het behalen van een bepaalde omzet of een daling van het aantal ziektedagen. Tot 2.880 euro wordt de loonbonus niet als loon gezien en uw werknemer betaalt er tot dat bedrag dan ook geen belastingen op. Wat sociale bijdragen betreft, geldt een grensbedrag van 3.313 euro. Er moet wel een zgn. solidariteitsbijdrage op de loonbonus betaald worden van 33% door de werkgever en 13,07% door de werknemer. Voor u als werkgever is het belastbaar bedrag wel fiscaal aftrekbaar.

De winstpremie die sinds 2018 kan toegekend worden ligt eigenlijk meer in de lijn van een werknemersparticipatie in het kapitaal en winst van vennootschappen. Als eenmanszaak kunt u er m.a.w. geen gebruik van maken. Het nadeel van zo’n werknemersparticipatie is dat het in de praktijk vrij complex is. De winstpremie moet wel worden toegekend aan alle werknemers, en dit op basis van de winst van het boekjaar dat ten vroegste afsluit op 30 september 2018. Het is echter niet vereist dat uw werknemers daarvoor aandelen bezitten in uw vennootschap. Er zijn twee systemen om de winstpremie in te voeren, nl. een identieke premie aan elke werknemer en een premie per werknemerscategorie. In het eerste geval moet de algemene vergadering daarover beslissen met een gewone meerderheid. In het tweede geval kunt u de hoogte van de premie laten verschillen per categorie van werknemers op basis van anciënniteit, graad, functie weddeschaal, het vergoedings- of vormingsniveau. De invoering daarvan moet gebeuren via een specifieke bedrijfs-CAO of via een toetredingsakte in het geval uw onderneming geen vakbondsafvaardiging heeft.

De winstpremie mag niet meer bedragen dan 30% van het brutoloon en het is niet de bedoeling dat dit in de plaats komt van het loon. Het moet gezien worden als een bonus die bovenop het loon komt. Uw werknemer betaalt op die premie 7% belastingen en een sociale bijdrage van 13,07%. Als werkgever moet u daarop geen sociale bijdragen betalen, maar het is echter niet fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap. Op beide vlakken is de winstpremie wel iets minder aantrekkelijker als de loonbonus, maar daar staat dan wel tegenover dat zo’n winstpremie – zeker de identieke winstpremie - makkelijker in te voeren is.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.