Attest kinderopvang

Fiscaal advies
17 augustus 2021 - Lieve Nelissen

Attest kinderopvang

Verduidelijking over nieuw modelattest in kader van kosten kinderopvang

Kosten van kinderopvang kunnen onder bepaalde voorwaarden in de personenbelasting een belastingvermindering genieten. Eén van die voorwaarden is het kunnen voorleggen van een fiscaal attest. Voor uitgaven vanaf 1 januari 2021 moet daarvoor een vast model gebruikt worden, zoals vastgesteld door de belastingadministratie. Het modelattest is echter nog niet voorhanden, dus de vraag stelt zich hoe moet omgegaan worden met kosten van kinderopvang opgelopen sinds 1 januari 2021. De belastingadministratie geeft daarover verduidelijking.

Belastingvermindering voor uitgaven kinderopvang

Uitgaven voor kinderopvang komen in de personenbelasting in aanmerking voor een belastingvermindering van 45% indien bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Sinds inkomstenjaar 2020/aanslagjaar 2021 werd de belastingvermindering uitgebreid. Zo werd het maximumbedrag per opvangdag en per kind verhoogd van 11,20 euro naar 13 euro. Vanaf inkomstenjaar 2021/ aanslagjaar 2022 werd de maximumbedrag zelfs nog verder verhoogd naar 13,70 euro en wordt het ook elk jaar geïndexeerd. Ook de leeftijdsgrens werd sinds 2020 versoepeld, nl. van jonger dan 12 jaar naar jonger dan 14 jaar en voor kinderen met een handicap van jonger dan 18 jaar naar jonger dan 21 jaar. Sindsdien komen ook kosten voor een professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor de belastingvermindering.

Voorwaarde: fiscaal attest

De uitgaven van kinderopvang kunnen slechts van de 45% belastingvermindering genieten zo er o.m. een fiscaal attest voorhanden is. De organisator van de kinderopvang kan daarvoor terugvallen op een eigen model of het model dat de Vlaamse overheid online ter beschikking stelt.

Voor uitgaven die echter sinds 1 januari 2021 werden gemaakt, heeft de programmawet van 20 december 2020 de verplichting opgelegd om daarvoor een fiscaal attest uit te reiken volgens een model dat bij K.B. wordt bepaald. Het attest is tot op heden nog niet beschikbaar. In een circulaire van 6 juli 2021 heeft de belastingadministratie alvast laten weten dat het verplicht te gebruiken modelattest pas in de loop van september 2021 ter beschikking zal worden gesteld. In een bericht in het Belgisch Staatsblad aanvaardt de belastingadministratie dan ook dat voor de kosten van kinderopvang die nog vóór de terbeschikkingstelling van het modelattest worden gedaan, nog gebruik mag gemaakt worden van ofwel een eigen modelattest, of van het niet-verplicht te gebruiken modelattest dat aldus op de website van de Vlaamse overheid kan geraadpleegd worden (https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-01/Belastingvermindering_kinderopvang_Voorbeeldattest_attest2020_art145.35_WIB92.doc ).

Soepele houding belastingadministratie

In hetzelfde bericht laat de belastingadministratie zelfs weten dat het voor deze opvangactiviteiten niet nodig is om onmiddellijk een attest op te stellen. Er kan voor gekozen worden om te wachten tot na de publicatie van het nieuwe model (dus ergens in de loop van september 2021) zodat dit kan gebruikt worden en in februari 2022 elektronisch aan de fiscus kan bezorgd worden (door de organisator van de kinderopvang). Die elektronisch doorgestuurde attesten worden dan opgenomen in MyMinfin, wat het voordeel biedt aan de belastingplichtige (of gemandateerde) om de aangifte in de personenbelasting gemakkelijker in te vullen.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!