Begrotingsakkoord juli 2017 – Goed nieuws?

Accountancy
28 juli 2017 - Laurens Snauwaert

Begrotingsakkoord juli 2017 – Goed nieuws?

Voor ondernemingen daalt de vennootschapsbelasting, voor grote ondernemingen van 33 % naar 29 % in 2018 en naar 25 % in 2020. KMO’s (volgens artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen) zullen hun winst tot 100.000,00 EUR aan 20 % belast zien.
De crisisbijdrage op voorgenoemde basisbelastingen zal zakken van 3 % naar 2 % in 2018 en naar 0 % in 2020.

VOOR WIE? Huidige situatie Na de wijziging in :
 Grote ondernemingen 33% 29% - 2018
   

25% - 2020

 KMO's: winst < 100.000 eur  Tot 25.000 eur  - 24,25% 20% - 2018
   Tot 90.000 eur - 31%  
  Tot 100.000 eur - 34,50%   

 

De investeringsaftrek die momenteel 8 % bedraagt zal éénmalig naar 20 % verhoogd worden.

De forfaitaire beroepskosten voor zelfstandigen zal dichter aanleunen bij de forfaitaire berekening van beroepskosten voor werknemers. Verder zal het voor zelfstandigen die als eenmanszaak optreden mogelijk zijn om een IPT aan te leggen, hetgeen tot op heden nog niet mogelijk is.

Belangrijke wijziging inzake sociale bijdragen is er op vlak van de minimale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep. De inkomensdrempel van de minimum sociale bijdragen dalen in het 1e jaar en 2e jaar wanneer men zich voor de eerste keer als zelfstandige vestigt. Dat zal ervoor zorgen dat men sneller in het progressieve van de sociale bijdragen zal terechtkomen.

Voor werknemers zal er een nieuw verloningssysteem op poten gezet worden. Indien de werkgever aan alle werknemers het voorstel tot winstparticipatie doet. Dan kunnen de werknemers participeren in de winstdeelname van de onderneming. Men moet wel in gedachten houden dat de participatie geen compensatie van de klassieke verloning mag zijn. Ook mag het bedrag van niet meer dan 30 % van de loonmassa bedragen.
Net als zelfstandigen zullen werknemers in de toekomst een vrij aanvullend pensioen kunnen aanleggen. Het initiatief daarvoor bij de werknemer liggen.

Goed nieuws voor de gepensioneerden en de werknemers die 4/5 werken. Zij zullen onbelast 500,00 EUR per maand extra mogen verdienen. De geleverde prestaties mogen enkel betrekking hebben op vrijetijdswerk, specifieke functies in de non-profitsector of diensten van particulieren aan andere particulieren.

Minder goed nieuws is er voor de grotere vermogens. Zij zullen voor hun gevaloriseerde effectenrekeningen van 500.000,00 EUR en meer, een “abonnementstaks” van 0,15% moeten betalen. De vrijstellingsdrempel voor spaarrekeningen wordt verlaagd tot 940,00 EUR, terwijl aandelendividenden vrijgesteld worden tot 627,00 EUR.

Ook het stelsel van het pensioensparen wijzigt doordat men in de personenbelasting een keuzestelsel zal hebben. Of men kiest voor het oude stelsel waarbij men maximum 940,00 EUR aangeeft en een belastingvermindering van 30 % heeft, of men kiest voor het nieuwe stelsel waar men maximum 1.200,00 EUR aangeeft en 25 % belastingvermindering heeft.
Een andere keuzestelsel dat zal ingevoerd worden, is dat voor de huurinkomsten uit onroerende goederen. Het keuzestelsel voor verhuur met of zonder BTW moet ervoor zorgen dat discussies met de Administratie verdwijnen.

Uit de gegevens die de Overheid bekendmaakte, zullen de maatregelen gefinancierd worden door onder andere een beperking van de aftrekposten en de verhoging van de sancties.

Andere interessante wijzigingen.

- Uitbreiding flexi-jobs naar gepensioneerden;
- Telecomprijzen zullen transparanter worden, mede door een nog te lanceren tariefsimulator;
- Opzegtermijnen proefperiode worden aangepast;
- Startersjobs (werknemers 18-21 jaar) worden gestimuleerd door loonlastvermindering bij werkgever;
- Interimjobs toegestaan in alle privésectoren;
- Financiering van groeibedrijven zal gestimuleerd worden;
- Interimjobs bij de overheid mogelijk;
- Ambtenarenstatuut ondergaat wijzigingen;
- Een burn-outcoach in ondernemingen met meer dan 100 werknemers;
- Carensmaand zelfstandigen verkort naar 2 weken.

 

Conclusie

De goednieuwsshow van de regering Michel I is gegrond, maar er zitten toch enkele addertjes onder het gras. Zo lijkt het me oninteressant om te opteren voor het keuzesysteem van pensioensparen waarbij er 1.200,00 EUR gestort en er 25 % belastingvermindering verkregen wordt. De 18,00 EUR extra belastingvermindering zorgt er eigenlijk voor dat je op dat gedeelte een negatief rendement hebt. Tenzij je daar geen probleem mee hebt en een hoger pensioen wil, kan je daarvoor opteren.

Ook het keuzestelsel van de BTW op de huurinkomsten lijkt zeer interessant, maar toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Als je opteert voor het BTW keuzestelsel, dan dien je een ondernemingsnummer aan te vragen en worden je huurinkomsten beroepsinkomsten. Als je weet dat beroepsinkomsten zwaarder belast worden dan inkomsten van onroerende goederen, dan lijkt niet interessant om voor het BTW-stelsel te opteren.

Ondernemingszin wordt gestimuleerd en dat lijkt me ook de reden waarom men de grote vermogens niet meteen zwaar belast worden. Zij bezitten namelijk het meeste kapitaal om te investeren in (ondernemingen). Het blijft dus enigszins logisch dat men net die kapitaalkrachtigen niet wil schofferen en het land uitdrijven.

Het lijkt me een goede zaak dat de overheid zich meer en meer gaat weerspiegelen aan de privé-sector. Dat het ambtenarenstatuut daarbij onder de loep genomen wordt, lijkt dan ook meer dan logisch.

Het stimuleren van de ondernemingszin en de beloning van de werknemers via alternatieve verloning, zoals die winstparticipatie zal hopelijk voor een extra stimulans van de economie zorgen.

Kortom een aanvaardbaar begrotingsakkoord dat zowel particulieren als ondernemers stimuleert.

Bron: http://www.premier.be/sites/default/files/articles/PPWT%20NL_0.pdf

 

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.