Belastingvermindering voor investering in groeibedrijven

Accountancy
14 februari 2018 - Laurens Snauwaert

Belastingvermindering voor investering in groeibedrijven

Sinds 2015 krijgt u als particulier voor een investering in startende ondernemingen een belastingvoordeel. De regering wil daarmee investeringen aanmoedigen en slapend spaargeld terug in de economie pompen. Sinds 2018 is in kader van het zgn. Zomerakkoord die maatregel echter uitgebreid zodat ook investeringen in groeibedrijven in aanmerking komen voor het belastingvoordeel.

Het belastingvoordeel dat in 2015 werd ingevoerd, staat ook beter gekend als de zgn. tax shelter. Voor een kapitaalinbreng in een kmo-vennootschap die weliswaar minder dan 4 jaar geleden opgericht werd, kreeg u privé een belastingvoordeel. Als u kapitaal investeert in zo’n vennootschap, waarvoor u dan nieuwe aandelen in ruil krijgt, geniet u nl. een belastingvermindering van 30% van het geïnvesteerde bedrag, of zelfs van 45% als u investeert in een zgn. micro-vennootschap. De belastingvermindering is echter pas definitief verworven wanneer u minstens 4 jaar uw aandelen aanhoudt in de betrokken onderneming. Het belastingvoordeel is beperkt tot 100.000 euro per jaar per belastingplichtige zodat uw belastingvermindering maximaal 30.000 euro of 45.000 euro per jaar kan bedragen.

Als bedrijfsleider kunt u daar geen gebruik van maken voor een investering in uw eigen vennootschap, maar vanaf aanslagjaar 2019 zou deze uitsluiting wat versoepeld worden. De uitsluiting zal enkel nog gelden als u op ogenblik van uw kapitaalinbreng bedrijfsleider bent in uw vennootschap. Wordt u nadien bedrijfsleider van uw vennootschap, dan vormt dit geen beletsel meer voor zover u daarvoor dan geen vergoeding krijgt. Sinds 1 februari 2017 komt ook een lening aan een startende vennootschap, van niet ouder dan 4 jaar, via een erkend crowdfunding platform in aanmerking voor een belastingvoordeel. De interesten op uw lening zijn dan nl. vrijgesteld van 30% roerende voorheffing ten beloop van de eerste schijf van 15.000 euro. In tegenstelling tot een kapitaalinvestering kunt u als bedrijfsleider daarvan wel gebruik maken voor uw eigen vennootschap.

Door nu ook voor kapitaalinbrengen sinds 1 januari 2018 in zgn. groeibedrijven ook een belastingvoordeel te voorzien sluit dit perfect aan bij de thans geldende belastingvoordelen vermits de investering in de kmo-vennootschap dan moet gebeuren in het vijfde tot en met het tiende jaar na de oprichting van de betrokken vennootschap. De vennootschap moet echter niet enkel meer dan vier en ten hoogste tien jaar oud zijn, maar moet ook minstens 10 voltijdse equivalenten tewerkstellen via arbeidsovereenkomsten. Om een zgn. groeibedrijf te zijn, moet de onderneming de afgelopen twee aanslagjaren substantieel gegroeid zijn. Er zijn daarvoor twee alternatieve criteria, nl. de jaaromzet moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn, of het aantal werknemers die de vennootschap via een arbeidscontract te werk stelt, moet met gemiddeld ten minste 10 % per aanslagjaar gestegen zijn.

U kunt maximaal 100.000 euro investeren onder deze regeling en op uw inbreng krijgt u een belastingvermindering van 25%, ongeacht of het een kmo-vennootschap of micro-vennootschap betreft. U mag meer investeren, maar het gedeelte boven de drempel geeft geen recht op de vermindering.  Die drempel van 100.000 euro geldt voor al uw investeringen in starters en groeiers samen. U kunt dus niet 100.000 euro investeren in een startend bedrijf en nog eens 100.000 euro in een groeibedrijf. In beide bedrijven 50.000 euro investeren kan wel. Met deze investering verwerft u een participatie van maximaal 30 % in het kapitaal van de vennootschap.  Het moet gaan om nieuwe aandelen op naam, die een fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en die zijn verkregen in het kader van een inbreng in geld. Als bedrijfsleider kunt u van dat uitgebreid regime geen gebruik maken met dien verstande weliswaar dat dit enkel geldt op ogenblik van uw inbreng. Net zoals in het bestaande gunststelsel voor de starters, is het belastingvoordeel ook in de regeling voor de groeibedrijven slechts definitief verworven na vier jaar. De investeerder moet de aandelen gedurende vier jaar vanaf de aanschaffing in zijn bezit houden, zo niet wordt de belastingvermindering pro rata temporis teruggenomen, met name met 1/48 per volle maand die nog overblijft tot het einde van de periode van 48 maanden.

Het startende of groeiende bedrijf mag maximaal 250.000 euro kapitaal verzamelen binnen de tax shelter en mag het ingebrachte geld niet gebruiken om dividenden uit te keren, aandelen aan te kopen of leningen te verstrekken. Het maximumbedrag van 250.000 euro dat een groeibedrijf mag verzamelen moet je over de hele periode van zes jaar zien (van vijfde tot en met tiende jaar). Wel kan een onderneming eerst 250.000 euro verzamelen als starter en vervolgens 250.000 euro als groeier. Het niet benutte saldo van het starters-regime kan worden overgedragen naar de periode als groeibedrijf. Daardoor wordt het absolute maximum dat de vennootschap kan ophalen 500.000 euro.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
14 augustus 2019 - Lieve Nelissen

Intracommunautaire opgave via Excel indienen

Niet enkel Intervat.

Lees meer
Accountancy
14 augustus 2019 - Marnix Veracx

Geen forfaitaire raming meer van belastbare voordelen

Betwisting of niet?

Lees meer
Accountancy
13 augustus 2019 - Marty Vankemmel

Hamsterhuren, een nieuwe trend in de vastgoedmarkt

Hoe werkt het?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.