Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Fiscaal advies, Juridisch advies
20 mei 2019 - Dirk van Collie

Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Via een rechtsbijstandverzekering kan een beroep worden gedaan op o.m. een advocaat voor juridische hulp in situaties waarin u (buiten)contractuele schade oploopt of zelfs veroorzaakt. Vorig jaar was er reeds sprake van om de premie die in dat verband betaald worden, zouden kunnen genieten van een fiscaal voordeel. Op 8 mei 2019 is in het Belgisch Staatsblad een wet verschenen die o.m. de toepassingsvoorwaarden vastlegt.

Een belastingplichtige kan voortaan een belastingvermindering krijgen voor de premies die hij tijdens het belastbaar tijdperk werkelijk heeft betaald voor een rechtsbijstandverzekering. Deze nieuwe belastingvermindering komt in de plaats van een ander belastingvoordeel, nl. een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand is niet meer vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen (9,25%). Vermits maximaal 144 euro van de premie in aanmerking komt voor deze vrijstelling, bedraagt het huidig fiscaal voordeel iets meer dan 13 euro. Dat voordeel is blijkbaar te beperkt gebleken om het aantal contracten inzake rechtsbijstandverzekeringen aanzienlijk te laten toenemen. Vandaar dat de wetgever het nu over een andere boeg gooit om meer personen over de streep te trekken door de vrijstelling van de premietaks te vervangen door een belastingvermindering in de personenbelasting.

De rechtsbijstandverzekering moet echter wel voldoen aan een aantal voorwaarden. De belastingplichtige moet de rechtsbijstandverzekering individueel gesloten hebben bij een verzekeringsonderneming die gevestigd is in de EER en die voldoet aan alle voorwaarden die door de nieuwe wet van 13 april 2019 zijn vastgelegd. Dat komt erop neer dat naast de verzekeringnemer, ook de bij hem inwonende en gedomicilieerde personen als verzekerde personen zijn aangeduid in de verzekeringsovereenkomst. Daarnaast moeten de gedekte geschillen minimaal een aantal zaken omvatten zoals o.m. geschillen die betrekking hebben op het sociaal statuut van zelfstandigen. Ook de verplichte dekking inzake de geschillen omtrent bouwwerken waarvoor de tussenkomst van een architect of het verkrijgen van de toestemming van een bevoegde overheid wettelijk vereist is, moet verzekerd zijn. Ook mag de polis mag niet in een wachttijd voorzien. Er zijn wel een aantal uitzonderingen daarop zoals o.m. voor bouwgeschillen waar er wel een wachttermijn mag voorzien worden, weliswaar met een maximum van 5 jaar. Ook de maximumwaarborg van de verzekering moet ten minste 13.000 euro bedragen per geschil in burgerlijke zaken en ten minste 13.500 euro voor een geschil in strafzaken. Deze bedragen mogen voor welbepaalde geschillen wel worden verminderd zoals bv. voor bepaalde bouwgeschillen tot 6.750 euro. Tenslotte moet de rechtsbijstandverzekering minstens een aantal kosten omvatten, zoals de kosten en erelonen van advocaten, de kosten en erelonen van deskundigen, en de kosten van de tenuitvoerlegging.

Indien aan alle voorwaarden is voldaan, kan de belastingplichtige voor de premies die hij voor de rechtsbijstandverzekering betaalt, een belastingvermindering krijgen tot 195 euro per belastbaar tijdperk. De belastingvermindering is gelijk aan 40% van het in aanmerking te nemen bedrag. De belastingvermindering wordt verleend op basis van een jaarlijks attest dat de verzekeraar uitreikt. De belastingvermindering is van toepassing vanaf het aanslagjaar 2020 op de premies die worden betaald vanaf 1 september 2019.

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Juridisch advies
6 januari 2020 - Dirk van Collie

Hoe optie voor onroerende verhuur met btw uitoefenen?

Wat ingeval van een stilzwijgende huurverlenging?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
20 mei 2019 - Dirk van Collie

Belastingvermindering voor rechtsbijstandverzekering

Welke toepassingsvoorwaarden?

Lees meer
Fiscaal advies, Juridisch advies
31 januari 2019 - Lieve Nelissen

Huurgeld als onderhoudsgeld betalen én fiscaal aftrekken, kan dat?

Betaalt u een onderhoudsgeld?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.