Belastingvrij bijklussen voor verenigingswerk verduidelijkt

Fiscaal advies
20 november 2018

Belastingvrij bijklussen voor verenigingswerk verduidelijkt

Sinds 15 juli 2018 is er een systeem van belastingvrij bijklussen tot € 6.130 per jaar in werking getreden. Dat systeem bestaat voor 3 types van aanvullende activiteiten verleend aan particulieren, waaronder o.m. voor het verenigingswerk. Onlangs heeft de wetgever hieromtrent nadere regels uitgevaardigd, nl. welke activiteiten concreet worden bedoeld en welke formaliteiten moeten nageleefd worden.

Het systeem van belastingvrij bijklussen laat toe dat iemand in zijn vrije tijd tot 6.130 euro per jaar kan bijverdienen (voor de 3 activiteiten samen) zonder daarop belastingen of sociale lasten te moeten betalen. Voor verenigingswerker geldt er wel een maandgrens, nl. 1/12 van de maandgrens, dus 510,83 euro per maand. Die maandgrens kan later evenwel nog verhoogd worden. Het systeem is daarenboven, wat o.m. het verenigingswerk betreft, gekoppeld aan voorwaarden. In dat geval kan het systeem enkel gebruik gemaakt worden door werknemers die minstens 4/5 werken. Voor iemand die halftijds werkt, geldt het dus niet. Verder staat het ook open voor gepensioneerden, en zelfstandigen in hoofdberoep voor zover het dan uiteraard niet gaat om een activiteit die dezelfde is als hun hoofdactiviteit.

Wat het verenigingswerk betreft, moet het gaan om betaalde diensten voor socioculturele verenigingen en openbare besturen. De diensten mogen weliswaar niet professioneel zijn en ze zijn gelimiteerd. De wetgever heeft onlangs de toegestane activiteiten gespecificeerd. Het gaat m.n. om leider, coördinator die sportinitiatie of sportactiviteiten verstrekt; sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden; conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur; personen die instaat voor gebouwbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerken zoals kleine herstellingen en poetsen; artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuur-educatieve sector; gidsen of publieksbegeleider van kunsten, erfgoed en natuur; de vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen; begeleider in de opvang voor, tijdens of na de schooluren georganiseerd op school of tijdens de schoolvakanties, evenals bij het transport van en naar de school. Die lijst wordt vanaf 22 november 2018 van kracht.

De wetgever heeft tevens verduidelijkt welke formaliteiten er moeten verricht worden in kader van het bijklussen voor verenigingswerk. De verenigingswerker en de betrokken organisatie moeten een schriftelijke overeenkomst afsluiten uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang van het verenigingswerk. De organisatie die een beroep doet op een verenigingswerker moet tevens langs elektronische weg aangifte doen van het verenigingswerk. aangifte moet gebeuren vooraleer de verenigingswerker zijn prestaties aanvat. De vervulling van die formaliteiten kan gebeuren via www.bijklussen.be, die op door de fiscus, de RSZ en het RSVZ is opgericht.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.