Belastingvrije som op buitenlandse inkomsten

Accountancy, Fiscaal advies
6 juni 2017 - Peter Hacke

Belastingvrije som op buitenlandse inkomsten

Door de toekenning van een verhoging van een belastingvrije som aan de persoon met het hoogste inkomen kan in de personenbelasting een aanzienlijk fiscaal voordeel genoten worden. Tot voor kort ging dit fiscaal voordeel verloren wanneer die persoon in kwestie enkel buitenlandse inkomsten genoot, maar de fiscus heeft hier nu een mouw aangepast. 

Iedere belastingplichtige heeft recht op een verhoging van de belastingvrije som voor het aantal kinderen ten laste. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt deze verhoging toegekend aan de persoon met de hoogste beroepsinkomsten. Voor het bepalen van wie het hoogste inkomen heeft, wordt tevens rekening gehouden met de vrijgestelde buitenlandse inkomsten.
Als u weet dat de basis belastingvrije som voor aanslagjaar 2017 voor iedere belastingplichtige 7.130 euro bedraagt, en dat deze voor 1 kind ten laste verhoogd wordt met 1.520 euro, voor 2 kinderen met 3.900 euro, voor 3 kinderen met 8.740 euro en voor 4 kinderen zelfs met 14.140 euro, dan mag het wellicht duidelijk zijn dat hier een aanzienlijk fiscaal voordeel aan gekoppeld is.

Het voordeel geldt nagenoeg niet altijd, nl. in het geval dat u privé enkel buitenlandse inkomsten heeft. Die buitenlandse inkomsten worden in uw privéaangifte belast onder het zgn. progressievoorbehoud. Dit heeft tot gevolg dat u er in België niet meer effectief op belast wordt, maar dat ze enkel meetellen om het tarief in de personenbelasting te bepalen. Door het toekennen van de belastingvrije som aan de persoon met het hoogste inkomen kan dit voordeel grotendeels verloren gaan wanneer die persoon net diegene is met de vrijgestelde buitenlandse inkomsten. Die toerekening van de belastingvrije som heeft dan geeft effect omdat zijn inkomsten vrijgesteld zijn.  

Het Hof van beroep te Antwerpen had in 2015 reeds geoordeeld dat die regeling discriminerend is. De fiscus had zich hierbij neergelegd, maar een en ander leidde er nog wel toe dat de belastingplichtige een bezwaar moest indienen totdat er een wettelijke oplossing voorhanden zou komen. Die is er nu dus gekomen voor aanslagjaar 2017. Concreet zal de fiscus twee berekening maken nl. een eerste berekening waarbij de toeslagen worden aangerekend bij de echtgenoot met het hoogste inkomen, en ten tweede bij de echtgenoot met het laagste inkomen. De fiscus zal dan de meeste voordelige regeling toepassen. Ook voor de vorige aanslagjaren kunt u hierop aanspraak maken mits de bezwaartermijn niet verstreken is. Bespreek dit daarom tijdig met uw dossierbeheerder.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de draagwijdte van de btw-vrijstelling.  

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.