Beleggen met de vennootschap of privé? (artsenkrant)

Fiscaal advies
1 oktober 2016 - Dirk van Collie

Beleggen met de vennootschap of privé? (artsenkrant)

Dirk Van Collie van Alaska Group maakt een onderscheid tussen fiscaal interessante beleggingen en gewone beleggingen. De fiscus geeft drie soorten beleggingen fiscaal een duwtje in de rug: pensioenopbouw, extralegale voordelen voor wie voor de vennootschap werkt en investeringen in cultuur.

“De fiscus bevoordeelt in eerste instantie de pensioenopbouw. Dat gebeurt via de individuele pensioentoezegging of IPT. De bijdragen waarmee zelfstandigen hun pensioen kunnen opbouwen, zijn fiscaal aftrekbare kosten voor de vennootschap. Op 65 jaar betaal je daar nog tien procent belastingen op, terwijl je de investering volledig hebt kunnen inbrengen als onkosten. Dat creëert een mooie hefboom, want het gaat om winst voor belasting die belegd wordt. Dat is altijd interessanter dan eerst belasting betalen en dan pas beleggen. Als men over de middelen beschikt, is dat dus altijd een aanrader.”

Aandelenoptieplan

“Ook fiscaal interessant voor vennootschappen is het aandelenoptieplan, dat zowel bestaat voor werknemers als voor bedrijfsleiders. Vergelijk het met een extralegaal voordeel: het gaat om een risicovolle belegging in aandelen maar met een fiscale buffer want de kosten zijn aftrekbaar. Dat je die kosten fiscaal in rekening kunt brengen, geeft je belegging al een voorsprong, want je spaart al belastinggeld uit. Bij aanvang betaal je een forfaitaire belasting en daarna niets meer. Het aandelenoptieplan wordt privé toegekend als een soort van extra loon.  Meestal wordt zo’n aandelenoptieplan binnen het jaar afgewikkeld. Wettelijk is er niet echt een maximumbedrag, maar de administratie aanvaardt niet dat een vennootschap alle winst omzet in zo’n constructie. Er zijn dus wel grenzen, maar je kunt daar wel wat geld in investeren en dat procedé kun je in theorie jaarlijks herhalen.”

Tax shelter

“Fiscaal gedreven zijn ook de beleggingen in het kader van de tax shelter. Zo’n investering heeft een puur fiscaal rendement van ongeveer tien procent. De staat geeft dus een fiscale incentive voor wie vrijwillig investeert in de filmsector en in de toekomst breidt men dat mogelijk nog uit naar andere sectoren. Voor je belegging ontvang je niets meer terug maar je krijgt wel een vrijgestelde reserve zonder belastingen te betalen van 3,10 keer het bedrag van de investering. Dat levert, ongeacht het succes van de film, een rendement op van 5,37%. Daar krijg je nog een interestpremie bovenop, zodat je tot een heel mooie belegging van meer dan tien procent komt. Waak er wel over dat het taxshelterbedrijf een betrouwbare partij is die je binnen de vier jaar de juiste attesten aflevert, want er zijn natuurlijk enkele voorwaarden te vervullen. Het maximaal investeerbare bedrag voor zo’n tax shelter is een complexe berekening, maar je kunt er ongeveer de helft van je winst aan besteden.”

Liquidatiereserve

Naast de fiscaal aangemoedigde beleggingen en investeringen blijft de winst na vennootschapsbelasting op de vennootschapsrekening staan. Tegenwoordig duurt het toch snel  vijf jaar, vooraleer deze winst wordt overgeheveld naar het privévermogen. Wat doe je ondertussen met dat geld? 

“Misschien moeten we eerst even die vijf jaar wat verklaren? Finaal wil men het kapitaal van de vennootschap altijd verhuizen naar de privé portefeuille. Op de winst van de vennootschap betaalt een kmo eerst tussen de 24,98 en 33,99 % belastingen. Wil je deze liquiditeiten daarna naar je privékapitaal overhevelen, dan doe je dat met dividenden en daar betaal je vanaf 2017 nog eens 30% roerende voorheffing op. Kleine vennootschappen, opgericht sedert 1 juli 2013, genieten na vier jaar een tarief van 15%. En via het systeem van de liquidatiereserve kunnen alle kleine vennootschappen de belasting van 30% zelfs verlagen tot minder dan 15% . Wie vrijwillig 10% bijbetaalt bij de aangifte van zijn vennootschapsbelasting, kan dat geld zo vastklikken voor zijn pensioen. Wie daarna wacht tot bij de ontbinding van de vennootschap, betaalt helemaal niets meer extra. Wie het geld al na vijf jaar naar het privévermogen overdraagt, legt nog 5% extra bij. Zo kom je via een aparte berekening op een totale uitgave van 13,64%. De weg naar het privévermogen loopt dus ook vandaag nog via de liquidatiereserve.

Andere beleggingen

Tijdens die overbruggingsfase van minstens vijf jaar zit het geld in de vennootschap. Op dat moment kun je zoeken naar een beter en hoger rendement. Want je bent natuurlijk beter af met een hoger rendement, waar wat belastingen af gaan, dan zonder rendement. En dan zijn beleggingen een uitweg, waar je alle kanten mee uit kunt, afhankelijk van je profiel. Dan gaat het om een gewone beleggingsbeslissing: heb je het geld nodig om mee te werken? Wat is je beleggingshorizon? Hoeveel risico wil je accepteren ? Enz.  Terwijl het geld op de rekening staat, kan men dus een verdere financiële waardeopbouw overwegen.”

Juridisch kan een vennootschap, net zoals een privépersoon, investeren in alle financiële producten die er op de markt beschikbaar zijn. De statuten van een vennootschap kunnen wel uitsluiten dat je speculatief te werk gaat. Het marktrendement is identiek voor een vennootschap of een privé persoon, maar er is een verschil in fiscale context.

Onbelaste aandelen

“Meerwaarden uit beleggingen die gespreid zijn in een bankfonds komen gewoon bij de financiële opbrengst van de vennootschap en zijn belastbaar. Meerwaarden op een portefeuille van  individuele aandelen niet. In aandelen beleggen via vennootschap is dus nog geen zo’n gek idee. Als de aandelenbelegging verkeerd afloopt, dan betekent dat weliswaar een minwaarde voor de vennootschap, maar dan heb je op die centen toch alvast geen roerende voorheffing betaald. De minwaarde van de falende aandelen is doorgaans niet aftrekbaar, maar je incasseert de financiële klap op het niveau van de vennootschap en niet privé voor eigen rekening. Doen de beleggingen van je vennootschap het goed, dan creëer je een meerwaarde voor je vennootschap.”

Notionele interestaftrek

“Elke vennootschap krijgt voor het aanhouden van eigen vermogen ook een aparte fiscale aftrek, de gekende notionele interestaftrek, die heden 1,631% bedraagt voor kmo’s. Zolang de vennootschap dus geen dividenden uitkeert, zijn beleggingen die niet veel meer opbrengen dan 1,6% in feite een neutrale operatie, want de notionele interestaftrek compenseert de opbrengst. Op die manier blijven kleinere rendementen vrijwel onbelast. In de vennootschap zijn vrijwel alle hogere opbrengsten belastbaar, behalve meerwaarden op individuele aandelen. Beleg je privé, dan zijn alle meerwaarden in het kader van het normaal beheer van je vermogen als goede huisvader onbelast, en dit zowel van obligaties als aandelen als andere effecten. Heel recent heeft de regering beslist om de speculatietaks van 33% op privé winsten behaald binnen de 6 maand weer af te schaffen.”

Berekende risico’s

“Samengevat doe je alle fiscaal ondersteunde beleggingen per definitie met de vennootschap: pensioenopbouwplan, aandelenbonusplan en tax shelter. De roerende voorheffing op een dividenduitkering probeer je zo laag mogelijk te houden via de bestaande systemen. En tot zolang beleg je het geld in de vennootschap. Kies je voor weinig risico en weinig rendement, dan compenseert de notionele interestaftrek de belastbaarheid daarvan. Bij meer opbrengst betaal je wel vennootschapsbelasting gevolgd door roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden. Solide beleggingen op lange termijn doe je beter niet met de vennootschap, maar privé. Daar zijn de meerwaarden binnen het beheer als goed huisvader immers onbelast. Een echt risicovolle belegging doe je via een individueel aandeel in de vennootschap, want dat is sowieso onbelast als het lukt en als je het moet afboeken, dan is er enkel vennootschapsbelasting op verloren gegaan.”

 

Luc Vander Elst

terug naar overzicht

Dirk van Collie

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)495 59 83 37

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.