Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Kostendelende verenigingen hebben het voordeel dat zij over de prestaties aan hun leden geen btw moeten rekenen. Uiteraard kan zo’n kostendelende vereniging slechts onder bepaalde voorwaarden worden opgericht zoals de btw-vrijstelling waaraan de leden moeten voldoen. Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie zich uitgesproken over de draagwijdte van die btw-vrijstelling.  

Kostendelende verenigingen worden opgericht met als doel om bepaalde kosten zoals bv. schoonmaak en ICT-dienstverlening te delen. Vrijgestelde btw-plichtigen of m.a.w. btw-plichtigen zonder recht op btw-aftrek zoals ziekenhuizen doen hier vaak een beroep op vermits dat kostenbesparend werkt. De verschillende ziekenhuizen die deel uitmaken van die kostendelende vereniging of zelfstandige groepering storten dan een bijdrage aan de vereniging die op haar beurt de in ons voorbeeld opgegeven kosten van ICT en/of schoonmaak doorfactureert aan haar leden. Het voordeel van zo’n kostendelende vereniging is dat er dan geen btw moet gerekend worden op die doorrekening.

Een kostendelende vereniging kan uiteraard niet zomaar worden opgericht. Er moeten een aantal cumulatieve voorwaarden vervuld zijn opdat de doorrekening aan haar leden zonder btw kan gebeuren. De kosten die dus zonder btw doorgerekend worden mogen in de eerste plaats louter kostendekkend, anders kan de btw-vrijstelling van de vereniging niet spelen. Het is tevens vereist dat de kosten direct nodig zijn voor de activiteit van de leden. In principe kunnen alleen vrijgestelde btw-plichtigen zonder recht op btw-aftrek een kostendelende vereniging oprichten. Vorig jaar heeft de btw-Administratie deze voorwaarde wel wat versoepeld doordat ook gemengde btw-plichtigen een kostendelende vereniging kunnen oprichten op voorwaarde dat de activiteit van de leden overwegend of m.a.w. voor minstens 51% van btw is vrijgesteld. Het is sindsdien zelfs niet meer vereist dat de leden tot dezelfde sector behoren waarin zij actief zijn, zolang de activiteit van de leden maar vrijgesteld is van btw.

Onlangs heeft het Hof van Justitie een aantal uitspraken gedaan die echter roet in het eten kunnen gooien voor bepaalde kostendelende verenigingen. Het is volgens het Hof nl. vereist dat de vrijstelling voor de activiteit van de leden enkel kan spelen wanneer die activiteit een algemeen belang dienen. Concreet betekent dit dat enkel leden die een sociale of culturele vrijstelling op btw-vlak genieten tot een kostendelende vereniging kunnen toetreden. Leden die echter actief zijn op vlak van verzekering en herverzekering zijn er bijgevolg van uitgesloten vermits dergelijke activiteiten immers niet bijdragen aan de uitoefening van activiteiten van het algemeen belang. De zienswijze van het hof zal natuurlijk een serieuze impact hebben op de verzekeringssector. In principe zal de wetgever zich moeten schikken naar die rechtspraak. Het valt evenwel nog af te wachten hoe en wanneer dit zal gebeuren.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy, Fiscaal advies
2 juli 2018 - Laurens Snauwaert

Ook de fiscus komt tegemoet aan wegenwerken

De zgn. hinder- of sluitingspremie.

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
2 oktober 2017 - Dominique Berteloot

Bepaalde kostendelende verenigingen onder vuur

Europese Hof van Justitie heeft zich uitgesproken over de draagwijdte van de btw-vrijstelling.  

Lees meer
Accountancy, Fiscaal advies
19 september 2017 - Ron Vos

Verzekeringsdiensten nog vrijgesteld van btw?

In overeenstemming met Europese rechtspraak.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.