Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Fiscaal advies
9 maart 2022 - Veerle Slagmeulder

Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit: beperking forfaitaire waardering

De kosteloze ter beschikkingstelling van verwarming en elektriciteit door een werkgever aan zijn werknemer(s) gaat gepaard met een belastbaarheid in hoofde van de laatste in de vorm van een voordeel alle aard. Dat belastbaar voordeel in de personenbelasting wordt forfaitair gewaardeerd. Sinds 1 januari 2022 is een voorwaarde toegevoegd aan die forfaitaire waardering. Is die voorwaarde niet nageleefd, dan wordt de werknemer belast op de werkelijke waarde van het voordeel. In tijden waar de energieprijzen de pan uit rijzen, is dat dus het uitgelezen moment om daar even bij stil te staan…

Voordeel alle aard verwarming en elektriciteit

De kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit door een werkgever of vennootschap leidt tot een belastbaar voordeel verwarming en elektriciteit in hoofde van de genieter, m.a.w. in hoofde van resp. de werknemer of bedrijfsleider. Op dat privé belastbaar voordeel zijn de progressieve tarieven in de personenbelasting van toepassing vermits dat voordeel als loon wordt beschouwd en dus belastbaar is. Deze voordelen zijn ook onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen.

Forfaitaire waardering

De vraag die men zich onmiddellijk stelt, is wat de waarde van dat belastbaar voordeel is. Zeker in tijden waar de energieprijzen een ongekende hoogte kennen, is die vraag niet onbelangrijk. De wetgever gaat dat voordeel forfaitair ramen, dus zonder rekening te houden met de werkelijke waarde. De forfaitaire waardering verschilt naargelang de hoedanigheid van de genieter. Voor bedrijfsleiders bedraagt het jaarlijks voordeel in 2022 voor verwarming en voor elektriciteit (voor ander doeleinden dan verwarming) resp. 2.130 euro en 1.060 euro. Voor andere begunstigden, zoals werknemers, gaat het om resp. 960 euro en 480 euro.

Nieuwe voorwaarde: terbeschikkingstelling onroerend goed

De forfaitaire waardering is enkel van toepassing indien diegene die het voordeel verstrekt tevens het onroerend goed waarvoor het voordeel wordt verleend, ter beschikking stelt (KB van 19 december 2021 tot wijziging van artikel 18, §3 van KB/WIB92 op het stuk van de forfaitaire raming van de voordelen van alle aard voor de kosteloze verstrekking van verwarming en van elektriciteit, BS van 27 december 2021). Is dat niet het geval, dan wordt de genieter privé belast op de werkelijke waarde van het voordeel. We moeten er geen tekening bij maken dat dit leidt tot een hogere belastbaarheid in hoofde van de genieter gelet op de momenteel hoge energieprijzen. De nieuwe regel is in werking getreden sinds 1 januari 2022 en geldt voor alle voordelen terzake die sinds die datum worden/werden toegekend.

Kosteloze terbeschikkingstelling?

De forfaitaire waardering wordt dus ingeperkt en is enkel maar van toepassing zo de verstrekking van het voordeel gepaard gaat met de ter beschikkingstelling van een onroerend goed waarin het voordeel wordt verbruikt. In de rechtsleer bestaat er discussie of het daarbij moet gaan om een kosteloze ter beschikking stelling. Wat indien de bedrijfsleider of werknemer huur betaalt voor de terbeschikkingstelling van het onroerend goed (waarin hij/zij het voordeel geniet), en het dus een niet-kosteloze terbeschikkingstelling betreft? In de wet staat sowieso nergens te lezen dat het om een kosteloze ter beschikking stelling moet gaan opdat de forfaitaire waardering toepasselijk zou zijn.

terug naar overzicht

Veerle Slagmeulder

Bestuurder Alaska Brussel
+32 (0) 2 456 89 10
+32 (0)478 56 35 82

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer
Fiscaal advies
9 maart 2022 - Veerle Slagmeulder

Beperking forfaitaire waardering voordeel alle aard gratis verwarming en electriciteit

Nieuwe voorwaarde sinds 1 januari 2022!

Lees meer
Fiscaal advies
7 maart 2022 - Marty Vankemmel

Nu het nodige doen voor investeringsaftrek verhoogde energie besparende uitgaven

Wat zijn de formaliteiten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!