Bestuurdersvennootschappen en BTW

Fiscaal advies
12 april 2016 - Dominique Berteloot

Bestuurdersvennootschappen en BTW

In het verleden hadden bestuurdersvennootschappen de keuze om hun vergoedingen al dan niet met BTW te factureren.

Cfr. de onlangs gepubliceerde Beslissing E.T. 127.850 d.d. 30.03.2016 zal deze keuze nu definitief worden opgeheven vanaf 01/06/2016.

Vanaf 01/06/2016 zijn bestuurdersvennootschappen BTW-plichtigen en zijn hun vergoedingen aan BTW onderworpen. Dit zowel voor de periodieke vergoedingen als voor tantièmes, aanwezigheidsvergoedingen en emolumenten.

Een uitzondering op de BTW-plicht is de BTW-eenheid. Als de bestuurdersvennootschappen en de werkvennootschap (waaraan de bestuurdersvergoedingen worden aangerekend) lid zijn van dezelfde BTW-eenheid, zijn de bestuurdersvergoedingen niet aan de BTW onderworpen.

Er zijn met deze nieuwe Beslissing geen belangrijke wijzigingen meer aan het standpunt van de BTW-Administratie i.v.m. de BTW-eenheid. Wel zal in het kader van gezamenlijke controle een BTW-eenheid kunnen worden gevormd indien is voldaan aan volgende voorwaarden :
- De bestuurdersvennootschappen zijn zowel aandeelhouder als bestuurder van de werkvennootschap
- De bestuurdersvennootschappen bezitten samen rechtstreeks meer dan 50% van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de
werkvennootschap
- Er is een overeenkomst tussen de bestuurdersvennootschappen waarbij zij zich ertoe verbinden dat elke beslissing inzake de
oriëntatie van het beleid van de werkvennootschap moet genomen worden met hun toestemming (bij unanimiteit). De statuten van de
vennootschappen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze overeenkomst.

Aanvragen die voldoen aan deze voorwaarden in het kader van gezamenlijke controle en in het verleden ten onrechte zouden zijn afgewezen, kunnen opnieuw onderzocht worden via een brief of mail aan het bevoegd btw-controlekantoor.

Wanneer een bestuurdersvennootschap ook andere diensten dan bestuurdersactiviteiten verricht die vrijgesteld zijn van BTW (bvb. medische diensten, financiële diensten, bemiddeling en beheer in verzekeringen), kan zij mogelijks beschouwd worden als een gemengde BTW-plichtige. Als de bestuurdersvennootschap zijn activiteiten niet objectief of nauwgezet uitsplitst, beschouwt de Administratie minimum 25% van de toegekende vergoedingen als bestuurdersvergoedingen (aan 21% BTW onderworpen). Hierbij moet cfr. de Administratie ook rekening gehouden worden met de toegepaste verhouding vóór 01/06/2016 en de statutaire en contractuele bepalingen.

Indien de jaaromzet van de bestuurdersvennootschap niet meer bedraagt van € 25.000,00 , kan zij ook opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. In dit geval moet geen BTW worden aangerekend, maar heeft de bestuurdersvennootschap ook geen recht op aftrek van BTW.

Merk wel op dat verzekerings- en financiële diensten die niet bijkomstig zijn, tevens moeten worden meegeteld in de berekening van de omzetdrempel van € 25.000,00.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
24 november 2020 - Stefan Ghijsen

Wettelijke plafonds

Fiscaal sparen en de maxima!

Lees meer
Fiscaal advies
19 november 2020 - Stefan Ghijsen

Extra fiscale stimulans bij een gift

Fiscale gift 60% aftrekbaar ipv 45% tot eind 2020!

Lees meer
Fiscaal advies
16 november 2020 - Marnix Veracx

Hoe zit het fiscaal met schenking van voedingsmiddelen?

Waarop letten?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!