Bestuurdersvennootschappen en BTW

Fiscaal advies
12 april 2016 - Dominique Berteloot

Bestuurdersvennootschappen en BTW

In het verleden hadden bestuurdersvennootschappen de keuze om hun vergoedingen al dan niet met BTW te factureren.

Cfr. de onlangs gepubliceerde Beslissing E.T. 127.850 d.d. 30.03.2016 zal deze keuze nu definitief worden opgeheven vanaf 01/06/2016.

Vanaf 01/06/2016 zijn bestuurdersvennootschappen BTW-plichtigen en zijn hun vergoedingen aan BTW onderworpen. Dit zowel voor de periodieke vergoedingen als voor tantièmes, aanwezigheidsvergoedingen en emolumenten.

Een uitzondering op de BTW-plicht is de BTW-eenheid. Als de bestuurdersvennootschappen en de werkvennootschap (waaraan de bestuurdersvergoedingen worden aangerekend) lid zijn van dezelfde BTW-eenheid, zijn de bestuurdersvergoedingen niet aan de BTW onderworpen.

Er zijn met deze nieuwe Beslissing geen belangrijke wijzigingen meer aan het standpunt van de BTW-Administratie i.v.m. de BTW-eenheid. Wel zal in het kader van gezamenlijke controle een BTW-eenheid kunnen worden gevormd indien is voldaan aan volgende voorwaarden :
- De bestuurdersvennootschappen zijn zowel aandeelhouder als bestuurder van de werkvennootschap
- De bestuurdersvennootschappen bezitten samen rechtstreeks meer dan 50% van de stemrechten verbonden aan de aandelen van de
werkvennootschap
- Er is een overeenkomst tussen de bestuurdersvennootschappen waarbij zij zich ertoe verbinden dat elke beslissing inzake de
oriëntatie van het beleid van de werkvennootschap moet genomen worden met hun toestemming (bij unanimiteit). De statuten van de
vennootschappen mogen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze overeenkomst.

Aanvragen die voldoen aan deze voorwaarden in het kader van gezamenlijke controle en in het verleden ten onrechte zouden zijn afgewezen, kunnen opnieuw onderzocht worden via een brief of mail aan het bevoegd btw-controlekantoor.

Wanneer een bestuurdersvennootschap ook andere diensten dan bestuurdersactiviteiten verricht die vrijgesteld zijn van BTW (bvb. medische diensten, financiële diensten, bemiddeling en beheer in verzekeringen), kan zij mogelijks beschouwd worden als een gemengde BTW-plichtige. Als de bestuurdersvennootschap zijn activiteiten niet objectief of nauwgezet uitsplitst, beschouwt de Administratie minimum 25% van de toegekende vergoedingen als bestuurdersvergoedingen (aan 21% BTW onderworpen). Hierbij moet cfr. de Administratie ook rekening gehouden worden met de toegepaste verhouding vóór 01/06/2016 en de statutaire en contractuele bepalingen.

Indien de jaaromzet van de bestuurdersvennootschap niet meer bedraagt van € 25.000,00 , kan zij ook opteren voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. In dit geval moet geen BTW worden aangerekend, maar heeft de bestuurdersvennootschap ook geen recht op aftrek van BTW.

Merk wel op dat verzekerings- en financiële diensten die niet bijkomstig zijn, tevens moeten worden meegeteld in de berekening van de omzetdrempel van € 25.000,00.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!