Betaling aan belastingparadijzen: fiscus versoepelt standpunt

Fiscaal advies
24 april 2017 - Stefan Ghijsen

Betaling aan belastingparadijzen: fiscus versoepelt standpunt

Vennootschappen die meer dan € 100.000 betalingen doen aan natuurlijke personen of rechtspersonen gevestigd in een belastingparadijs, moet daarvan jaarlijks een aangifte doen. Bij programmawet van 1 juli 2016 werd die aangifteplicht uitgebreid. De fiscus heeft recent in een circulaire verduidelijkt wanneer die aangifteplicht nu concreet in werking treedt.

Vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die tijdens een boekjaar voor meer dan 100.000 euro betalingen doen aan personen gevestigd in een belastingparadijs zijn verplicht om hun aangifte vennootschapsbelasting een zgn. aangifte 275F toe te voegen. Wordt die verplichting niet nageleefd, dan wordt de betaling in hoofde van de Belgische vennootschap of inrichting automatisch verworpen als beroepskost.

Door de programmawet van 1 juli 2016 werd die aangifteplicht zelfs nog verder uitgebreid. Ook betalingen gedaan aan vaste inrichtingen, als aan bankrekeningen in belastingparadijzen, moeten aangegeven worden. Het maakt daarbij in het laatste geval niet uit of de houder van die bankrekening zelf al dan niet in belastingparadijs gevestigd is. Merk op dat de fiscus momenteel een landenlijst van een 30-tal landen heeft die als belastingparadijs worden beschouwd, maar ook landen die geen belasting heffen op buitenlandse inkomsten worden en landen waar de belastingdruk lager is dan 15% worden daaraan toegevoegd. Die landenuitbreiding moet nog wel bij K.B. doorgevoerd worden, maar zolang dat het K.B. niet verschenen is, heeft dat dus geen uitwerking.

De programmawet bepaalde echter niet vanaf welk aanslagjaar die wijzigingen in werking zouden treden. De nieuwe regeling is sowieso in werking getreden op de tiende dag na de bekendmaking van de Programmawet in het Belgisch Staatsblad, zijnde op 14 juli 2016. Daarmee was echter niet duidelijk of betalingen vanaf de tiende dag worden bedoeld, dan wel aangiftes ingediend vanaf die datum. De fiscus heeft dit recentelijk verduidelijkt door te bepalen dat het wel degelijk om de betalingen gaat die vanaf 14 juli 2016 gedaan worden. Dit is voordelig voor de belastingplichtige. Valt het boekjaar samen met het kalenderjaar, dan heeft dit tot gevolg dat er pas vanaf aanslagjaar 2017/inkomstenjaar 2016 rekening mee moet gehouden worden.

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!