Bezoldigingstheorie

Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Bezoldigingstheorie: rechter houdt rekening met stijgende omzet van vennootschap

In het kader van de bezoldigingstheorie is het perfect mogelijk dat een vennootschap, naast een gewone bezoldiging, tevens een alternatieve verloning toekent aan haar bedrijfsleider. Gaat het hierbij om de gratis ter beschikking stelling van een woning of een tweede auto voor privégebruik, dan kan de Administratie al eens moeilijk doen. In navolging van de rechtspraak van het Hof van Cassatie, vereist de fiscus dat tegenover deze kostenaftrek werkelijke prestaties staan die bewezen kunnen worden. Opmerkelijk is een arrest van het Hof van Beroep van Antwerpen op 18 januari 2022, waarbij de stijgende omzet van de vennootschap in kwestie een cruciale rol speelde.

Bezoldigingstheorie

Kosten die een vennootschap maakt zijn maar fiscaal aftrekbaar zo die kosten gemaakt worden om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Dit staat met zoveel woorden in de wet. De fiscus aanvaardt de kostenaftrek niet zomaar wanneer een vennootschap kosten maakt om gratis een woning of auto ter beschikking te stellen aan haar bestuurder. Dit kan tot gevolg hebben dat de fiscale aftrekbaarheid van de kosten verworpen wordt.

Als tegenargument wordt in de praktijk aangehaald dat de vennootschap de kosten maakt in het kader van de verloning (in natura) aan haar bestuurder en deze kosten dus aftrekbaar zijn vermits loon een aftrekbare beroepskost is. Dat argument is gebaseerd op de zgn. bezoldigingstheorie, die weliswaar aanvaard wordt, maar niet zomaar. In de loop van de jaren heeft het Hof van Cassatie die theorie immers meerdere malen genuanceerd.

Bewijs werkelijke prestaties cruciaal

Vooreerst is het belangrijk dat aangetoond wordt dat de woning gratis ter beschikking wordt gesteld omwille van de prestaties die de bestuurder levert voor de vennootschap. Daarnaast moet aangetoond worden dat de bezoldiging in verhouding staat tot de prestaties die de bestuurder levert. In het dossier waarover het Hof van Beroep van Antwerpen zich heeft uitgesproken was de beroepsrechter de mening toegedaan dat dit het geval was en dus voldaan was aan de bezoldigingstheorie.

In het dossier stelde de vennootschap een woning (voor 80%) ter beschikking aan haar bestuurder, terwijl ze ook een loon in geld toekende. Op een gegeven moment kende de vennootschap een loonsverhoging toe. Dat was de reden voor de Administratie om te stellen dat de gratis ter beschikking stelling niet meer te verantwoorden was. Meer bepaald zouden er niet langer geleverde prestaties staan tegenover het privégebruik van de woning.

Omzetstijging vennootschap door extra inspanningen bestuurder

De beroepsrechter had een andere kijk op het dossier, die in het voordeel van de belastingplichtige uitdraaide. Vooreerst stelde de rechter dat de Administratie zich niet hoeft in te mengen met de wijze waarop – in geld of in natura – de bestuurder wordt vergoed. Dit betreft een opportuniteitsoordeel waarover de Administratie zich niet mag uitspreken. Daarenboven vond de rechter de aanname dat er niet langer werkelijke prestaties staan tegenover de ter beschikkingstelling van de woning omdat de bestuurder een hoger loon krijgt, te kort door de bocht.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy
31 mei 2022 - Lieve Nelissen

Bezoldigingstheorie

Wat met stijgende omzet?

Lees meer
Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer
Accountancy
26 november 2021 - Stefaan Kindt

ODE AAN DE BOEKHOUDER / ACCOUNTANT

Waarom geen accountant worden? Een mooie toekomst in het verschiet!

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!