Bezoldingingstheorie aanvaard door VAA

Accountancy
17 november 2021 - Lieve Nelissen

Bezoldingingstheorie aanvaard door VAA

De terbeschikkingstelling van een auto, woning, enz. door een vennootschap aan haar bedrijfsleider gaat gepaard met een belastbaar voordeel in de personenbelasting (voor de bedrijfsleider). Vennootschappen zien die kosten vaak als een verloning voor de prestaties die een bedrijfsleider verricht, en aldus aftrekbaar (bezoldigingstheorie). De fiscus doet daar in de praktijk veelal moeilijk over. Het discours is al meerdere malen beslecht door de rechtspraak. In november van dit jaar heeft het beroepshof te Gent nog een interessant arrest geveld dat in het voordeel van de belastingplichtige pleit.

Bezoldigingstheorie

Kosten zijn maar aftrekbaar als ze bedoeld zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. Het staat met zoveel woorden in het Wetboek Inkomstenbelasting. Een bezoldiging die een vennootschap toekent aan haar bedrijfsleider is principieel dan ook fiscaal aftrekbaar. Dit wordt als uitgangspunt gehanteerd in de bezoldigingstheorie. Maakt een vennootschap kosten voor de aankoop van bijvoorbeeld een woning, dan brengt zij die kosten in aftrek vermits de terbeschikkingstelling van de woning aan de bedrijfsleider als een vorm van loon wordt beschouwd en aldus fiscaal aftrekbaar. Dit was ook gebeurd in een zaak die midden november voor het Hof van Beroep te Gent was verschenen.

Bewijs

Het Hof van Cassatie heeft in het verleden meermaals geoordeeld dat er bewijs voorhanden moet zijn dat de terbeschikkingstelling van een woning een vergoeding is voor de werkelijke prestaties van de bedrijfsleider. Een duidelijk contract tussen de vennootschap en de bedrijfsleider kan bijdragen tot dat bewijs. In casu was een dergelijk contract zelfs niet voorhanden, maar de beroepsrechter aanvaardt de bezoldingstheorie alsnog vermits de notulen van de algemene vergadering vermeldde dat de verloning van de bedrijfsleider voor zijn mandaatsuitoefening, naast een periodiek loon (in geld), ook voordelen in natura omvatte, nl. de terbeschikkingstelling van de woning.

Staan kosten in verhouding tot de inkomsten?

Vaak argumenteert de fiscus dat in het kader van de bezoldigingstheorie de gemaakte kosten disproportioneel zijn (in verhouding tot de belastbare inkomsten). In casu veegt de beroepsrechter dit argument ook van tafel. De beroepsrechter ziet de hoogte van verloning aan de bedrijfsleider als een loutere opportuniteitsoordeel van de vennootschap en niet van de Administratie. Meer bepaald is het niet aan de fiscus om te bepalen in welke mate een privé belastbaar voordeel geacht wordt een vergoeding te zijn voor de prestaties van de bedrijfsleider. De fiscus heeft zich daar niet mee te moeien volgens de beroepsrechter. Over onredelijke kosten wordt door de Administratie niet gesproken. In casu houdt de rechter daarenboven rekening met het feit dat de bedrijfsleider de enige is de prestaties levert aan de vennootschap en de omzet van de vennootschap door zijn prestaties steeds is blijven toenemen.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy
1 april 2022 - Dominique Berteloot

Lening startende KMO duur 4 jaar

Sancties indien de looptijd niet gerespecteerd wordt.

Lees meer
Accountancy
26 november 2021 - Stefaan Kindt

ODE AAN DE BOEKHOUDER / ACCOUNTANT

Waarom geen accountant worden? Een mooie toekomst in het verschiet!

Lees meer
Accountancy
22 november 2021 - Stefaan Kindt

Controleer of uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft!

Raadpleeg de nieuwe website om te weten of uw aannemer schulden heeft.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!