Bezwaar verkeerd geadresseerd?

Fiscaal advies
6 oktober 2016

Bezwaar verkeerd geadresseerd?

Een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag moet op straffe van onontvankelijkheid bij de bevoegde gewestelijke directie ingediend worden. Een recente wetswijzing heeft de indiening van een bezwaar echter grondig versoepeld.

Indien u niet akkoord gaat met een gevestigde aanslag, moet u binnen de zes maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag bezwaar indienen bij de bevoegde gewestelijke directie die tegenwoordig adviseur-generaal genoemd wordt. U moet dat bezwaar schriftelijk en gemotiveerd versturen, maar u hoeft dat niet meer aangetekend te doen. Een bezwaar per fax of email is voortaan ook geldig. Gaat u uw bezwaar aangetekend verzenden, dan telt de poststempel als indieningsdatum. Heeft u uw bezwaar echter te laat of bij de verkeerde instantie ingediend, dan is uw bezwaar niet geldig ingediend en bent u eraan voor de moeite.

Indien u uw bezwaar naar de verkeerde gewestelijke directeur heeft verstuurd doordat u het bv. naar gewestelijke directie Antwerpen in plaats van naar die van Hasselt heeft verzonden, dan is er in principe nog geen probleem. In de praktijk zal de gewestelijke directeur het dan gewoonweg doorsturen naar zijn collega zonder dat uw bezwaarschrift daarbij onontvankelijk is. Het probleem ontstaat vooral in de praktijk wanneer het bezwaar werd verzonden naar uw ontvanger of lokale belastingcontroleur, maar dus naar niet naar de gewestelijke directie. Uw bezwaar was dan niet geldig ingediend en het werd dan simpelweg teruggestuurd. U moest dan volledig opnieuw beginnen, maar dan kon het uiteraard als wel eens gebeuren dat u bezwaartermijn in tussentijd al verstreken was.

Het volstaat voortaan dat u uw bezwaar indient bij een instantie die met de inkomstenbelastingen te maken heeft, zoals bv. uw lokale controleur of ontvanger. Door de recente wetswijziging moeten zij het dan intern doorsturen naar de juiste instantie. Die nieuwe regel geldt voor bezwaarschriften ingediend sinds 21 augustus 2016. Uw bezwaar moet wel bij een kantoor van Financiën dat met inkomstenbelastingen te maken heeft. U kunt bijv. geen bezwaar tegen uw aanslag in de personenbelasting verzenden naar een douanekantoor. Uw bezwaar zal dan m.a.w. nog steeds onontvankelijk zijn.

De wettelijke versoepeling leidt er ook toe dat de indieningsdatum in het voordeel van de belastingplichtige berekend wordt. Het is voortaan niet meer de datum waarop het bezwaar, na interne doorsturing bij de gewestelijke directie toekomt die telt, maar wel de datum waarop uw bezwaar bij de fiscus toekomt of m.a.w. bij de ontvanger of uw controleur. Die regel gold immers ook al voor bezwaren die bij de verkeerde gewestelijke directie toekwamen.

terug naar overzicht

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!