Bijkomende voorwaarden laadstations

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Bijkomende voorwaarden tijdelijk verhoogde kostenaftrek voor nieuwe laadstations

In een vorig artikel hebben we erop gewezen dat er een wetsontwerp op tafel ligt om vanaf 31 augustus 2021 tijdelijk een verhoogde kostenaftrek in het leven te roepen voor ondernemingen die een nieuw laadstation voor elektrische auto’s plaatsen. Het laadstation moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. In het wetsontwerp terzake, dat onlangs is goedgekeurd door de Kamercommissie, werden nog een aantal extra voorwaarden toegevoegd.

Verhoogde kostenaftrek

Ondernemingen die een nieuw laadstation voor elektrische auto’s installeren vanaf 31 augustus 2021 tot 31 augustus 2024, krijgen volgens het wetsontwerp recht op een verhoogd afschrijvingspercentage. De investering kan dan worden afgeschreven ten belope van 200% als de investering gebeurt in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022, en ten belope van 150 % als de investering gebeurt in de periode van 1 januari 2023 tot 31 augustus 2024. De verhoogde aftrek zou gelden vanaf het aanslagjaar verbonden aan het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is, aldus het wetsontwerp.

Voorwaarden

Het laadstation in kwestie moet echter wel aan welbepaalde voorwaarden voldoen. In het wetsontwerp is er sprake van dat het laadstation publiekelijk toegankelijk moet zijn. Daarnaast moet het intelligent zijn, wat erop neerkomt dat het laadstation via een gestandaardiseerd protocol digitaal moet kunnen worden gekoppeld aan een energiebeheerssysteem.

Extra voorwaarden

Om de publieke toegankelijkheid over een voldoende lange periode te verzekeren, werd toegevoegd dat het laadstation over minstens 5 jaren moet afgeschreven worden. De verhoogde kostenaftrek kan echter niet gecumuleerd worden met de verhoogde investeringsaftrek. Er kan dus voor dezelfde investering geen gebruik gemaakt worden van de verhoogde investeringsaftrek inzake elektrische laadinfrastructuur. Het wetsontwerp legt op dit vlak een cumulverbod op.

Vanaf wanneer verhoogde afschrijvingskost?

Het wetsontwerp bepaalde reeds dat de verhoogde afschrijving pas van toepassing kan zijn vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan het laadstation operationeel en publiek toegankelijk is. Daaraan is nu toegevoegd dat de verhoogde afschrijving slechts van toepassing is voor deze aanslagjaren die verbonden zijn met een belastbaar tijdperk waarvoor gedurende het hele tijdperk aan de vereiste inzake de publieke toegankelijkheid is voldaan. De onderneming zal dus het laadstation gedurende het hele belastbaar tijdperk, operationeel en publiek toegankelijk moeten stellen voor het publiek. Echter, indien de ontoegankelijkheid veroorzaakt is buiten de wil van de belastingplichtige door bv. elektriciteitspannes, dan staat dat de verhoogde kostenaftrek niet in de weg.

Zodra dus de onderneming ervoor kiest het laadstation niet meer open te stellen voor het publiek kan zij in principe geen aanspraak meer kan maken op de verhoogde aftrek voor dat belastbaar tijdperk. Dat betekent echter niet dat de onderneming het voordeel van de verhoogde kostenaftrek definitief kwijt is. In de voorbereidende werkzaamheden staat immers te lezen dat, als de onderneming het laadstation in een later belastbaar tijdperk opnieuw open stelt voor het publiek, zij terug aanspraak kan maken op de verhoogde aftrek, op voorwaarde dat het laadstation gedurende het hele tijdperk publiek toegankelijk is.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
26 januari 2021 - Serge Mesotten

Bijkomende voorwaarden laadstations

Welke extra voorwaarden?

Lees meer
BTW, Fiscaal advies
29 september 2021 - Stefaan Kindt

Afstandsverkopen voor micro-ondernemingen

Micro-ondernemingen: verkoopdrempel van € 10.000! 

Lees meer
Fiscaal advies
29 september 2021 - Ronny Veys

Aftrek autokosten verder aan banden gelegd

De vergroening deel II

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!