Binnenkort een belastingvermindering voor adoptie?

Fiscaal advies
8 maart 2018 - Peter Hacke

Binnenkort een belastingvermindering voor adoptie?

Een kind adopteren gaat niet zomaar. U moet daarvoor niet alleen een lange, maar ook een kostelijke procedure doorlopen. Op dit vlak wil de wetgever nu tegemoet komen door een belastingvermindering te voorzien voor adoptiekosten. Er werd daaromtrent onlangs een wetsvoorstel ingediend waarover de Kamercommissie van Financiën haar goedkeuring gegeven heeft. Hoe ziet dat wetsvoorstel er uit, of beter gezegd, om welke kosten gaat het dan en wanneer zou alles in werking treden? 

De bedoeling van het wetsvoorstel is om adoptiekosten voor de toekomstige ouders te verminderen. Die kosten kunnen immers hoog oplopen gaande van circa 8.000 euro voor een binnenlandse, tot wel 15.000 euro voor een buitenlandse adoptie. De belastingvermindering zou 20% bedragen van de gemaakte adoptiekosten met een maximum van 6.150 euro per adoptieprocedure. Doen de partners hun aanvraag samen, dan geldt dat fiscaal voordeel echter niet voor elke partner. Het maximum van 6.150 euro geldt m.a.w. voor beide partners samen. Bij echtgenoten en wettelijk samenwonende partners, die gezamenlijk belast worden, wordt de belastingvermindering evenredig verdeeld in verhouding tot hun aandeel in de gezamenlijk belaste inkomsten.

 Een belangrijke vraag is uiteraard welke adoptiekosten gedekt zouden worden. Enkel adoptiekosten in het kader van een procedure waarbij een erkende adoptiedienst tussenkomst, zouden gedekt worden. Dat het daarbij gaat om een binnenlandse of buitenlandse adoptie speelt daarbij echter geen rol. In het kader van een binnenlandse adoptie gaat het in de eerste plaats om kosten die door de erkende adoptiedienst aangerekend worden, alsook om uitgaven met betrekking tot de geschiktheidsprocedure. Ook bij een buitenlandse adoptie zijn die kosten gedekt, maar daarenboven ook nog uitgaven voor dossierkosten en verblijfskosten van de ouders in het land van herkomst van het adoptiekind, uitgaven voor heen- en terugreis naar land van herkomst van het adoptiekosten, de vervoerskosten om het kind naar België te brengen. Voorwaarde bij de buitenlandse adoptiekosten is wel dat de adoptie in België wordt erkend of bij vonnis wordt uitgesproken. Bij K.B. kunnen echter nog wel bijkomende voorwaarden opgelegd worden.

Van voormeld belastingvoordeel kan vanaf aanslagjaar 2019 of m.a.w in uw privéaangifte die in 2019 moet ingediend worden, gebruik gemaakt worden. Cruciaal daarbij is wanneer uw adoptieprocedure beëindigd is. Enkel voor procedures die sinds 1 januari 2018 beëindigd zijn, zouden het belastingvoordeel genieten. Het speelt daarbij geen rol of uw procedure succesvol werd afgerond of vroegtijdig stopgezet wordt. Brengt u dan bv. in uw aangifte die in 2019 ingediend moet worden, uw adoptiekosten in, dan gaat het niet enkel om kosten die in 2018 gemaakt zijn, maar ook de kosten van de vijf voorbije jaren daaraan voorafgaand, komen in aanmerking. Het gaat dus niet enkel om uw kosten van 2018, maar ook die van 2013 t.e.m. 2017.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.