Binnenkort een nieuw pandwet

Juridisch advies
15 december 2017 - Peter Hacke

Binnenkort een nieuw pandwet

Het heeft toch wel wat voeten in de aarde gehad, maar vanaf 1 januari 2018 zal er een nieuwe Pandwet in werking treden. De nieuwe wetgeving zal gevolgen meebrengen voor o.m. pandrechten en het zgn. eigendomsvoorbehoud op roerende goederen welke voortaan ook in een Nationaal pandregister kunnen ingeschreven worden.

Het gaat hier om de situatie waarbij een schuldenaar één of meerdere roerende goederen in pand geeft aan zijn schuldeiser als waarborg voor de betaling van zijn schuld. Het goed blijft dan in bezit van de schuldeiser tot de schuld betaald is, maar door de nieuwe pandwet komt hier verandering in. Vanaf 1 januari 2018 hoeft die fysieke overdracht niet meer te gebeuren. De nieuwe pandwet maakt het dan mogelijk dat u een roerend goed in pand geeft, maar zonder dat u het roerend goed dan nog effectief moet afgeven aan uw schuldeiser. Het opstellen van een schriftelijke overeenkomst volstaat dan.

Dat is natuurlijk een aanzienlijk voordeel voor de schuldenaar die bv. een dure machine in zijn bezit kan blijven houden en die dan ook verder kan gebruiken. Het is dan wel belangrijk dat het pandrecht wordt ingeschreven in het nationaal Pandregister zodat het tegenstelbaar is aan derden. Die inschrijving dient tegen betaling van een retributie online te gebeuren op de website van FOD Financiën waarbij u inlogt met uw elektronische identiteitskaart. Derden bv. een koper van de machine waar een pand op gevestigd is, zal bijgevolg het pandrecht van de schuldeiser moeten respecteren. In dit verband is het dus wel belangrijk dat u als koper op voorhand het pandregister checkt. Tegenover consumenten of goederen die een professioneel normaliter verkoopt, kan de koper het echter niet inroepen, maar wel bv. wanneer een professioneel goederen zoals bv. machines verkoopt buiten zijn normale bedrijfsuitoefening.

De nieuwe Pandwet versoepelt ook de regeling omtrent het zgn. eigendomsvoorbehoud. Maakt u als verkoper zo’n eigendomsvoorbehoud, dan blijft u eigenaar van uw goederen tot de koper uw factuur volledig betaald heeft. Vooral ingeval van faillissement van de koper, is zo’n eigendomsvoorbehoud zeer nuttig voor zover het dan opgenomen staat in uw algemene voorwaarden. Verkoopt u aan particulieren, dan moet zij met dat eigendomsvoorbehoud uitdrukkelijk akkoord zijn want anders is het niet geldig. Door de nieuwe Pandwet wordt de bescherming van het eigendomsvoorbehoud uitgebreid. Zo zal ze niet langer alleen toepasbaar zijn bij faillissementen, maar ook o.m. bij een inbreng, ruil, en schenking. U krijgt voortaan ook een voorrecht waardoor u voorrang heeft op pandhouders.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Juridisch advies
13 augustus 2019 - Dirk van Collie

Het financieel plan in het nieuwe vennootschapsrecht

Strengere eisen!

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Stefan Ghijsen

De gewijzigde woninghuurwetgeving in Vlaanderen sinds 1 januari 2019

De voornaamste aandachtspunten.

Lees meer
Juridisch advies
12 augustus 2019 - Dirk van Collie

Wat houdt generation skipping in?

Mogelijkheden in het Vlaamse gewest

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.