Binnenkort meer aftrek voor kosten kinderopvang

Fiscaal advies
24 november 2017 - Peter Hacke

Binnenkort meer aftrek voor kosten kinderopvang

Momenteel krijgt u onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering van 45% in uw privéaangifte voor kosten van kinderopvang. Onlangs werd echter een wetsontwerp goedgekeurd waarbij nog meer fiscaal voordeel genoten kan worden, m.n. een belastingvermindering van 65%. Even kijken wie daarvan dan gebruik zou kunnen maken…

De belastingvermindering bedraagt momenteel 45% en is begrensd tot 11,20 euro per kind en per dag kinderopvang. Het is wel vereist dat de opvang buiten de normale lesuren gebeurt en dus niet tijdens de schooluren door een school georganiseerd wordt. De instellingen die uw kind opvangen buiten de normale lesuren opvangen, moeten daarenboven erkend zijn door de overheid. Het gaat dan o.m. om activiteiten georganiseerd door de chiro of de scouts waaraan uw kind effectief deelneemt zoals bv. zomerkampen.

Onlangs heeft de fiscus nog wel verduidelijkt dat die vereiste van opvang van buiten de normale lesuren enkel geldt voor verplicht leeronderwijs. Uw kind bv. naar de muziekschool sturen valt m.a.w. buiten die vereiste waardoor het inschrijvingsgeld in principe wel als kosten van kinderopvang kan aangemerkt worden. Het is echter steeds vereist dat uw kind niet ouder is dan 12 jaar op ogenblik van de opvang. Voor gehandicapte kinderen wordt die leeftijdsgrens wel opgetrokken naar 18 jaar.

In een ontwerp op de zgn. Relancewet werd vooropgesteld om de belastingvermindering te verhogen naar 65%. Niet iedereen zou daar echter gebruik van kunnen maken. Enkel alleenstaande ouders met een belastbaar inkomen van niet meer dan 18.000 euro zouden daar recht op hebben. Kan er geen gebruik gemaakt worden van de belastingvermindering wegens te weinig belastbaar inkomen waarop de belastingvermindering effectief kan toegepast worden, zou er een terugbetaalbaar belastingkrediet in het leven geroepen worden. In principe zou de verhoging er reeds komen voor uw inkomsten van 2017. Vermits het echter een wetsontwerp betreft, is het nog even wachten op de definitieve wetteksten.

terug naar overzicht

Peter Hacke

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 juni 2019 - Stephanie Seré

Nieuwigheden aangifte personenbelasting inkomstenjaar 2018

De wijzigingen voor inkomstenjaar 2018!

Lees meer
Fiscaal advies
25 juni 2019 - Veerle Slagmeulder

Deadline indiening aangifte vennootschapsbelasting

Uiterste indieningdatum

Lees meer
Fiscaal advies
17 juni 2019 - Marty Vankemmel

Verhuren met btw: optie of verplichting?

Meer verduidelijking omtrent kortdurende verhuur.

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.