Binnenkort ook fiscaal voordeel voor uw buitenlands spaarboekje?

Fiscaal advies, Internationaal
3 juli 2017 - Stefan Ghijsen

Binnenkort ook fiscaal voordeel voor uw buitenlands spaarboekje?

Interesten op een reglementeerde Belgische spaarrekening zijn tot een 1.880 euro per persoon fiscaal vrijgesteld en hoeft u niet aan te geven in uw aangifte personenbelasting. Heeft u een buitenlandse spaarrekening, dan kunt u onder die aangifteplicht onderuit, maar kunt u dan ook genieten van die fiscale vrijstelling? Onlangs heeft Hof van Justitie zich daarover uitgesproken. 

Zoals de meeste Belgen heeft u wellicht een gereglementeerde spaarrekening. Vandaag de dag brengen die interesten echter niet veel meer op, maar hoe dan ook moet u daar tot een bepaald bedrag geen roerende voorheffing op betalen. Pas wanneer u per jaar meer dan 1.880 interesten op een gereglementeerd spaarboekje geniet, moet u daarop 15% roerende voorheffing betalen. Om meer interesten daarop te kunnen genieten, kon u uw toevlucht nemen naar het buitenland waar een spaarboekje voor een iets hoge rendement zorgde. U moet dan o.m. melding maken van uw buitenlandse spaarrekening in uw aangifte personenbelasting, alsook de interesten daarop aangeven in uw privéaangifte. De fiscale vrijstelling zoals die geldt voor een Belgische gereglementeerde spaarrekening gaat echter niet op voor een buitenlandse spaarrekening. Op de buitenlandse interesten betaalt u bijgevolg sowieso 30% roerende voorheffing in België.  

In het verleden heeft Hof van Justitie geoordeeld dat het verschil in behandeling tussen een Belgische en buitenlandse spaarrekening niet door de beugel kon omdat dat een schending is van vrijheid van dienstverrichting. Als Belgische inwoner zult u bijgevolg minder geneigd zijn om een spaarrekening in het buitenland te openen. De Belgische wetgeving werd dan ook aangepast in die zin dat de buitenlandse spaarrekeningen dan aan dezelfde vereisten voldeden zoals opgelegd door de bevoegde overheid aldaar. Dat blijkt echter niet voldoende te zijn…. Opdat die Belgische fiscale vrijstelling voor een gereglementeerde spaarrekening immers kan spelen, moet  voldaan zijn een aantal concrete voorwaarden, zoals o.m. een basisrente en een getrouwheidspremie. Dat blijkt echter een zeer specifieke Belgische voorwaarde te zijn, waaraan buitenlandse spaarrekening niet voldoen. Het gevolg is dan dat die fiscale vrijstelling niet kan spelen voor buitenlandse spaarrekeningen.

In een zaak die voor de rechtbank in Brugge belandde, stelde de rechter ter zake een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie of dat er (nog) effectief sprake was een dienstbelemmering door die specifieke voorwaarden op te leggen. Volgens het Hof van Justitie kan daar nog wel degelijk sprake van zijn. Het Hof laat de finale beslissing daartoe nog wel aan de rechtbank van Brugge over, maar wellicht komt die tot hetzelfde besluit. Hoe de wetgever hierop zal reageren, valt dan nog af te wachten. In ieder geval zal het fiscaal voordelige regeling moeten herbekeken worden. Ofwel worden de specifieke Belgische voorwaarden verlaten, ofwel wordt de gehele fiscale gunstregeling afgeschaft. Het is ook mogelijk dat het fiscaal gunstregeling wordt uitgebreid naar andere spaarproducten. Wordt dus nog ongetwijfeld vervolgd…

terug naar overzicht

Stefan Ghijsen

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)477 34 93 42

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Internationaal
24 februari 2020

Fiscus spreekt zich uit over gevolgen van de Brexit

Wat met de btw?

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
10 februari 2020 - Marty Vankemmel

Meer tijd om btw te recupereren voor niet-EU onderneming?

Uitspraak Brussels Hof van Beroep

Lees meer
Fiscaal advies, Internationaal
20 januari 2020 - Dominique Berteloot

Bestemmingsdocument wettelijk geregeld

Om intracommunautaire leveringen te bewijzen

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!