BREXIT: hoe kunt u zich voorbereiden?

Internationaal
3 oktober 2018 - Alexander Colaert

BREXIT: hoe kunt u zich voorbereiden?

Op 29 maart 2017 diende de Britse regering een formeel verzoek in om uit de EU te treden. Sedert deze aankondiging begon een periode van twee jaar te lopen waarbinnen alles diende te worden geregeld.

Wij zijn minder dan zes maanden verwijderd van deze deadline en er is geen duidelijkheid. Zo doen tal van brexit-scenario’s de ronde: van een zachte tot een harde Brexit. De Britse regering slaagt er niet in om een eenduidig standpunt naar buiten te brengen en ook aan de andere kant van de onderhandelingstafel verandert men nogal eens van standpunt.

Het Verenigd Koninkrijk zal naar alle waarschijnlijkheid de interne markt van de Europese Unie verlaten waardoor tal van zaken van de ene dag op de andere anders zullen zijn: men zal douaneformaliteiten moeten vervullen, tal van certificaten en vergunningen zullen niet meer geldig zijn en alle Europese regelgeving zal niet meer gelden in het Verenigd Koninkrijk.

De contracten met Britse bedrijven zullen echter wel de Brexit overleven en kunnen een loodzware last worden om dragen indien de Brexit ervoor zou zorgen dat de kost van bepaalde diensten of goederen zou stijgen of indien bepaalde zaken niet meer kunnen worden gerealiseerd.

Wij raden daarom aan om uw overeenkomsten met Britse bedrijven te herbekijken en een overmachtsclausule of een heronderhandelingsclausule te laten inbouwen. Met een overmachtsclausule wordt voorzien in de situatie waarbij een overeenkomst door bepaalde onvoorziene omstandigheden niet meer kan worden nageleefd, kunt u of uw medepartij de overmachtsclausule inroepen. Dan gaan beide partijen ermee akkoord dat het onredelijk is om te eisen dat de contractuele verplichtingen worden volbracht.

De heronderhandelingsclausule zorgt ervoor dat in geval van  ingrijpende wijzigingen in de economische situatie, de overeenkomst dan herbekeken en aangepast kan worden aan de nieuwe realiteit. Zo vermijdt u ongunstige of onevenwichtige contractuele verplichtingen en eventuele financiële verliezen.

Ook met betrekking tot de clausules die de bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht aanduiden dient men zich af te vragen of deze niet moeten worden herbekeken. Binnen de EU bepaalt de Rome I-verordening welk recht op een internationaal contract van toepassing is. Deze verordening geeft als hoofdregel dat het recht van het land dat partijen hebben gekozen van toepassing is. Hebben partijen geen afspraken gemaakt over het toepasselijke recht, dan bepaalt de Rome I-verordening hoe bekeken dient te worden welk recht van toepassing is.

Vergeten partijen te bepalen welk recht op het contract van toepassing is, dan kan nu nog steeds vrij eenvoudig op basis van de Rome I -verordening worden bepaald welk recht van toepassing is op een contract tussen een Belgische en een Britse onderneming. 

 Na de Brexit wordt dit een stuk lastiger. Vanaf dat moment geldt de Rome I-verordening niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Dit leidt tot onzekerheid. Start een Britse ondernemer een procedure bij de Britse rechter tegen een Belgische ondernemer, dan beoordeelt de Britse rechter welk recht van toepassing is op basis van het eigen internationaal privaatrecht.

Wij houden alvast een vinger aan de pols en volgen de mogelijke gevolgen van de Brexit voor Belgische bedrijven van nabij op om u met raad en daad bij te kunnen staan.

terug naar overzicht

Alexander Colaert

Senior Legal Advisor
+32 (0)56 222 602

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies, Internationaal
5 maart 2019 - Stephanie Seré

De impact van de Brexit op Belgische belastingwetgeving

Hoe gaat de Belgische wetgever om met de onzekere Brexit-toestand?

Lees meer
Internationaal
10 december 2018 - Stephanie Seré

Mogelijkheid tot terugdraaien Brexit

Wat doen de Britse parlementsleden?

Lees meer
Internationaal
3 oktober 2018 - Alexander Colaert

BREXIT: hoe kunt u zich voorbereiden?

Minder dan 6 maand voor de deadline van de Brexit!

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.