Btw-aftrek op verhuur van vakantiehuisje?

Fiscaal advies
2 januari 2018

Btw-aftrek op verhuur van vakantiehuisje?

In principe is de verhuur van een onroerend goed vrijgesteld van btw met gevolg dat u geen btw kunt recupereren op kosten die daarmee verband houden. Onder bepaalde voorwaarden kan de verhuur van een vakantiehuis wel aan btw onderworpen zijn, met name wanneer er bijkomende diensten geleverd worden. In een recent arrest van het hof van beroep te Brussel wordt uitgelegd wat daaronder moet verstaan worden.

Verhuurt u of uw vennootschap een woning, appartement, enz. dan moet u daar geen btw op rekenen. Het nadeel is dan dat er geen btw kan gerecupereerd worden op de kosten die met die verhuur verband houden, zoals bv. renovatiekosten. Op die btw-vrijstelling bestaat wel een uitzondering, nl. het verschaffen van gemeubelde logies in hotels en/of gelijkaardige inrichtingen. Op een dergelijke hoteldienst dient wel btw gerekend te worden. De vraag is dan uiteraard wat onder die hoteldiensten (met btw) moet verstaan worden in die zin dat zij zich gaan onderscheiden van een loutere onroerende verhuur (zonder btw).

Het onderscheid tussen deze twee is vaak een bron van discussie, zoals ook in de zaak die onlangs voor het hof van beroep te Brussel kwam. Het ging daarbij om een vennootschap die een vakantiehuisje verhuurde voor een week, midweek of lang weekend, en daarbij o.m. een derde inschakelde om de sleutels te overhandigen aan de huurders. Volgens de btw-Administratie ging het om een loutere verhuur zonder bijkomende diensten. Zij vereist immers voor een hoteldienst dat er dan systematisch aan alle gasten voor een globale prijs extra diensten verstrekt worden. Volgens de btw-Administratie betekent dit sowieso dat er voorzien wordt in een kamer met logies en in onthaal ter plaatse, maar bijkomend ook ofwel in onderhoud en schoonmaak tijdens het verblijf, ofwel in het voorzien en verversen van huishoudlinnen, ofwel in het verzorgen van een ontbijt. De rechter in eerste aanleg en het hof van beroep te Luik besliste dat er slechts btw kan gerekend worden als de verstrekte diensten van dezelfde aard zijn als die van een hotel. Het hof van cassatie besliste in 2012 echter dat de beroepsrechter zijn uitspraak niet naar recht verantwoord had en uiteindelijk werd de zaak doorverwezen naar hof van beroep te Brussel. In navolging van die cassatierechtspraak had de minister van Financiën in 2015 in een antwoord op een parlementaire vraag nog eens benadrukt dat het aan de lidstaten is om criteria in te voeren voor hotelprestaties met btw en dat het verhuren van een vakantiewoning niet hetzelfde is als een hoteldienst. Bovendien, aldus de minister destijds, dient de uitspraak van de beroepsrechter te Brussel te worden afgewacht.

Het hof van beroep te Brussel heeft dan in november 2017 uitspraak gedaan. Zij lijkt zich van het standpunt van de minister niet veel aan te trekken. Als de voorwaarden voor een hoteldienst vervuld zijn, moet er de verhuur van een vakantiewoning met btw kunnen gebeuren en dat is een feitenafweging. De huurder betaalt in casu ook een vergoeding voor het schoonmaken van het bedlinnen en voor elektriciteit. Een derde staat bovendien in voor het schoonmaken en het onderhoud van het vakantiehuisje, het verschaffen van vuilniszakken en het maaien van de gazon waarvoor de huurders na hun vertrek voor dienen te betalen. Gelet op die bijkomende diensten gaat het volgens de beroepsrechter verder dan het louter passief ter beschikking stellen van een vakantiehuisje. Bijgevolg moet er volgens het hof in casu wel btw gerekend worden op vermits er aldus sprake is van het verschaffen van gemeubelde logies. Het valt dus af te wachten hoe de minister nu zal reageren op deze uitspraak van het hof.

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer
Fiscaal advies
15 juli 2019 - Lieve Nelissen

Een fiscale controle in 2019?

Wat zijn de aandachtspunten in 2019?

Lees meer
Fiscaal advies
8 juli 2019 - Marnix Veracx

Welke voertuigen met 6% btw?

Wat bij aankoop motorhome?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.