Btw op esthetische ingrepen ongrondwettelijk

Fiscaal advies
15 november 2017 - Dominique Berteloot

Btw op esthetische ingrepen ongrondwettelijk

In principe zijn de prestaties van artsen, tandartsen en kinesisten vrijgesteld van btw, maar daar werd door de zgn. taxshift van eind 2015 een uitzondering op voorzien, nl. voor louter esthetische ingrepen. Op dergelijke prestaties moet bijgevolg btw gerekend worden. Het Grondwettelijk Hof heeft die uitzondering onlangs echter nog ongrondwettelijk verklaard.

Sinds 1 januari 2016 zijn behandelingen en ingrepen met een louter esthetisch karakter niet langer vrijgesteld van btw met alle gevolgen van dien zoals o.m. het aanvragen van een btw-nummer, het indienen van btw-aangiften, enz. Tandartsen blijven voor esthetische ingrepen wel onder de btw-vrijstelling vallen. Ook voor paramedische beroepen werd in een uitzondering voorzien voor zover zij dan erkend zijn én hun prestaties opgenomen staan in de RIZIV-nomenclatuur. Door verscheidene beroepsgroepen, zoals o.m. van osteopaten en chiropractors werd die regeling op veel kritiek onthaald omwille van het feit dat zij niet aan voormelde voorwaarden voldeden en bijgevolg niet van de uitzondering konden gebruik maken. Er werden dan ook verschillende vernietigingsberoepen ingesteld voor het Grondwettelijk Hof door die beroepsverenigingen.

Het Hof heeft de regeling op verschillende punten ongrondwettelijk bevonden omdat er sprake is van discriminatie. Er kan immers o.m. geen gegronde reden aangevoerd worden waarom artsen voor hun esthetische prestaties wel btw moeten rekenen, terwijl tandartsen voor prestaties van esthetische aard onder de btw-vrijstelling blijven vallen. Het onderscheid waarbij esthetische ingrijpen vrijgesteld zijn wanneer deze prestaties zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur en voor terugbetaling in aanmerking komen, terwijl andere esthetische ingrepen met  btw belast zijn, is daarenboven strijdig met Europese rechtspraak.

De wetgever zal dus terug zijn pen moeten boven halen. Dat betekent thans echter niet dat er voortaan geen btw moet gerekend worden op louter esthetische prestaties. Het Grondwettelijk Hof heeft immers ook nog bijkomende vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Pas wanneer daarover duidelijkheid bestaat, weet de wetgever waarop en waaraf. Het laatste woord is daar dus nog niet over gezegd. Van zodra hierover meer informatie verschenen is, komen we hierop terug in onze nieuwsrubriek.  

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.