Btw op kosten van aandelenverkoop aftrekbaar?

Accountancy
24 maart 2017 - Dominique Berteloot

Btw op kosten van aandelenverkoop aftrekbaar?

De verkoop van aandelen is vrijgesteld van btw. De btw op de kosten die u daaromtrent maakt zijn in principe dan ook niet recupereerbaar. Uit een recent arrest van het hof van beroep te Brussel blijkt dat wanneer die kosten kunnen verbonden worden uit uw algemene onkosten de btw daarop dan wel degelijk aftrekbaar is.

Aandelenverkoop wordt door het btw-wetboek beschouwd als een vrijgestelde handeling. Er moet bijgevolg geen btw op de aandelenverkoop gerekend worden, maar de keerzijde is dan uiteraard dat de btw op de kosten die worden gemaakt omtrent de aandelenverkoop dan ook niet recupereerbaar zijn. Dat was ook de zienswijze van de Btw-administratie die van oordeel was dat de btw op het honorarium van een tussenpersoon waarop een btw-plichtige een beroep had gedaan voor financiële en economische ondersteuning in kader van zijn aandelenverkoop, aldus niet aftrekbaar was.

Die btw-plichtige was het daar niet mee eens omdat hij van oordeel was dat de aandelenverkoop moet gezien worden in kader van zijn economische activiteit waarvoor hij wel een volledig recht op btw-aftrek heeft. Het hof van beroep volgt de zienswijze van die btw-plichtige en staat de btw-aftrek dus wel toe. Het hof volgt hiermee immers het standpunt van de Europese rechtspraak. Het hof van Justitie heeft immers ook al geoordeeld dat een btw-plichtige toch recht op afrek heeft wanneer de kosten voor een betrokken dienst deel uitmaken van diens algemene onkosten en als zodanig opgenomen zijn in de prijs van de door hem geleverde goederen of verrichte diensten. Er is m.a.w. vereist dat er een rechtstreekse band is tussen de gemaakte kosten en de economische activiteit van de belastingplichtige.

Het hof houdt er dus een ruimere zienswijze op na. Het is uiteraard wel aan de belastingplichtige om aan te tonen dat de aandelenverkoop dan rechtstreeks verband houdt met zijn economische activiteit opdat de kosten daaromtrent recupereerbaar zouden zijn. In casu ging het om een IT-bedrijf die haar aandelen had verkocht aan een onderneming die ook actief was op IT-gebied en zodoende haar positie op de markt wilde veiligstellen en verder uitbreiden. Voor het hof stond het dan ook buiten kijf dat de aandelenverkoop haar oorzaak vond in de economische activiteit van het IT-bedrijf. Bijgevolg was de btw op de kosten van de tussenpersoon voor de aandelenverkoop dan ook aftrekbaar.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Accountancy
21 november 2017 - Dirk van Collie

Aftrek autokosten wijzigt vanaf 2018

Aftrek van autokosten vanaf 2018 een wijziging ?

Lees meer
Accountancy
14 november 2017 - Stefan Ghijsen

Woninghuur binnenkort anders geregeld in Vlaanderen?

Nieuwe regeling huurwaarborg en beëindiging huurcontracten!

Lees meer
Accountancy
11 oktober 2017 - Serge Mesotten

Oldtimer alleen voor privégebruik?

In een zaak die onlangs voor de rechter kwam weigert de btw-Administratie die aftrek omdat een oldtimer louter en alleen voor privégebruik zou bestemd zijn, ook al wordt die oldtimer gebruikt om reclame te maken voor uw zaak. Klopt die redenering wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.