Btw op online kansspelen ongrondwettelijk

Fiscaal advies
17 april 2018 - Dominique Berteloot

Btw op online kansspelen ongrondwettelijk

In principe geldt een btw-vrijstelling op loterijen en andere kans- en geldspelen vermits die onderworpen zijn aan een afzonderlijke belasting, nl. de belasting op spelen en weddenschappen of de zgn. kansspelentaks. Sinds 1 augustus 2016 geldt die btw-vrijstelling niet langer voor online kansspelen met gevolg dat daar dus btw over moet betaald worden. Onlangs heeft het Grondwettelijk Hof dat onderscheid ongrondwettelijk bevonden.

De kansspelentaks maakte eigenlijk dat er geen btw moest afgedragen over loterijen en andere kans- en geldspelen. Echter, sinds de opheffing van die btw-vrijstelling voor online kansspelen op 1 juli 2016 had dit wel tot gevolg dat dergelijke online kansspelen aan dubbele belastingen onderworpen werden, nl. btw enerzijds én kansspelentaks anderzijds die door gewesten reeds sinds 1988 wordt opgelegd. Speelt u dan bv. sportpronostieken op het internet, dan moet u daarop btw betalen die op zijn beurt moet afgedragen worden aan de Staat door de aanbieder ervan. Vermits dergelijke langs elektronische weg verrichte diensten volgens de btw-wetgeving moet gelokaliseerd worden op de plaats waar de afnemer van die dienst gevestigd is, heeft dit tot gevolg dat buitenlandse aanbieders in principe Belgische btw moeten afdragen zo de afnemer in België gevestigd is. Blijft de buitenlandse aanbieder hierbij echter in gebreke, dan is het zelfs de Belgische afnemer/gokker die kan aangesproken worden om alsnog de btw te voldoen, en dat is zelfs het geval wanneer de afnemer een particulier is.

Wegens de dubbele belasting van btw én kansspelentaks werd door sommige aanbieders van online kansspelen een beroep tot vernietiging van de desbetreffende btw-wetsbepalingen ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Over offline kansspelen moet immers geen btw afgedragen worden, terwijl dit bij online kansspelen wel het geval is. Er werd ook verwezen naar een schending tussen de bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheid (btw) en de gewesten (kansspelentaks). Zonder in detail te treden, heeft volgens het Grondwettelijk Hof de federale overheid zich ingelaten met een gewestelijke materie en voor die bevoegdheidsoverschrijding werd zij dan onlangs dan ook veroordeeld.

Vanaf de dag van publicatie van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad zal dus terug zowel voor online als offline kansspelen een btw-vrijstelling gelden. Zolang die publicatie echter niet gebeurd is, is er alsnog btw verschuldigd over online kansspelen. De vraag is uiteraard, gelet op de veroordeling van het Grondwettelijk Hof, of ook de btw die in verleden is afgedragen geworden over online kansspelen kan teruggevorderd worden van de Staat. Volgens het Hof is dit echter niet mogelijk omdat die praktisch immers zo goed als niet haalbaar is. Voor de volledigheid voegen we er nog aan toe dat de Belgische Staat alsnog de situatie kan “recht trekken” door alsnog een bijzondere wet te stemmen. We volgen dit op de voet op.

terug naar overzicht

Dominique Berteloot

Vennoot Alaska Kortrijk-Ieper
+32 (0)56 22 26 02
+32 (0)475 79 36 20

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.