Btw op zgn. afstandsverkopen anders geregeld

Fiscaal advies
8 januari 2018

Btw op zgn. afstandsverkopen anders geregeld

Verkoopt u goederen aan particulieren of een andere niet-belastingplichtige gevestigd in een ander EU-land dan België, dan moet u vanaf een bepaalde drempel buitenlandse btw aanrekenen. Vanaf 2021 zou die regeling gewijzigd worden in die zin dat er dan geen verkoopdrempels meer spelen. Hoe zou de regeling er dan uitzien?

Bij de verkoop van goederen aan niet-btw-plichtigen zoals particulieren woonachtig in België, moet u het Belgische btw-tarief in rekening brengen dat op die goederen van toepassing is. Dat is in principe ook het geval als u die goederen gaat verkopen aan buitenlandse particulieren en u instaat voor het vervoer ervan, tenzij u daarmee een bepaalde verkoopdrempel overschrijdt. Die drempel verschilt van EU-lidstaat tot lidstaat. Nederland hanteert een verkoopdrempel van 100.000 euro. Gaat u dus goederen verkopen aan Nederlandse particulieren tot 100.000 euro, dan kunt u blijven factureren met Belgische btw. Overschrijdt u bij een volgende verkoop die drempel van 100.000 euro, dan moet u een btw-nummer aanvragen in Nederland en bijgevolg Nederlandse btw in rekening brengen. Dat geldt dan voor uw verkopen in het jaar van drempeloverschrijding en het daaropvolgende jaar.

De zgn. Ecofin-Raad van de EU heeft op 5 december 2017 een reeks maatregelen goedgekeurd die de btw-regels voor 'e-commerce' grondig wijzigen. Eén van die maatregelen heeft betrekking op de verkoopdrempels. Die worden nl. vanaf 1 januari 2021 afgeschaft. Vanaf de eerste euro dat u dan verkoopt aan een buitenlandse particulier, dient u buitenlandse btw in rekening te brengen en die moeten afdragen aan de buitenlandse fiscus. U dient zich dan in principe ook in de desbetreffende EU-lidstaat te registreren voor btw-doeleinden, maar een zgn. Mini-One-Stop-Shop, of kortweg, MOSS-aangifte brengt op dat vlak wel soelaas. U kunt m.a.w. via zo’n MOSS-aangifte de buitenlandse btw voldoen zonder dat u dan een btw-nummer moet aanvragen in het buitenland.

Toch zijn niet de drempels niet volledig verdwenen. Blijft u op jaarbasis onder een drempel van 10.000 euro, dan bent u een zgn. Europese micro-onderneming voor de btw-Administratie. U kunt er dan voor opteren om toch Belgische btw te blijven aanrekenen. Die drempel van 10.000 euro wordt echter niet bekeken per lidstaat, maar wel voor uw goederenverkoop binnen alle EU-lidstaten. Om de bestaande regelgeving voor lange afstandsverkopen in overeenstemming te brengen met de nieuwe maatregelen, zal België tegen dan nog wel het nodige moeten doen.

 

terug naar overzicht

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
23 april 2019 - Serge Mesotten

Btw-registratie in het buitenland?

Een buitenlands Btw-nummer aanvragen of niet?

Lees meer
Fiscaal advies
15 april 2019 - Stefaan Kindt

Dividend uit eigen vennootschap belastingvrij?

Welke dividenden belastingvrij?

Lees meer
Fiscaal advies
9 april 2019 - Serge Mesotten

Hoeveel kost lenen van uw vennootschap

Niet renteloos maar hoeveel dan wel?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.