Btw over werken die u voor uzelf verricht?

Fiscaal advies
3 april 2019 - Marty Vankemmel

Btw over werken die u voor uzelf verricht?

Werken in onroerende staat die een btw-plichtige verricht voor zichzelf, worden door de Btw-Administratie in principe gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel. Er volgt dan een zgn. onttrekking waardoor er btw moet betaald worden op die dienst die iemand voor zichzelf verricht. Recent heeft de Btw-administratie die regels nog eens verduidelijkt in een circulaire.

Van een gelijkgestelde dienst is alleen maar sprake als het gaat om werken in onroerende staat. Dat zijn in principe materiële werkzaamheden, bv. het plaatsen van een nieuwe vloer, het plaatsen van nieuwe ramen, installeren van nieuw sanitair, enz. Intellectuele prestaties worden dus niet beoogd. Verricht iemand zulke werken voor zichzelf, voor privédoeleinden van het personeel of, in het algemeen, voor andere doeleinden dan de eigen economische activiteit, dan is er in principe sprake van een onttrekking, en moet er een factuur met btw aan zichzelf uitgereikt worden.

Voor een btw-plichtige eenmanszaak die geen beroep doet op zijn personeel is er echter alleen maar sprake zijn van een gelijkgestelde dienst als de werken behoren tot de economische activiteit waarvoor men btw-plichtige is. Voor een rechtspersoon of als er een beroep wordt gedaan op eigen personeel, speelt het geen rol of het werk tot de eigen activiteit behoort of niet. Indien er sprake is van een onttrekking, moet er btw aangerekend worden op de gedane uitgaven, maar niet op de eigen werkuren. De btw op de aankoop van die materialen is wel aftrekbaar vermits er een factuur met btw aan zichzelf moet uitgereikt worden. Naast de werken die iemand privé voor zichzelf verricht, maakt de circulaire ook melding van alle werken in onroerende staat die uitgevoerd worden voor de doeleinden van uw eigen economische activiteit, ongeacht of die werken tot het vakgebied behoren of niet. Het geldt dus voor btw-plichtigen in een eenmanszaak of vennootschap, ongeacht of er voor die werken een beroep gedaan is op het eigen personeel of niet.

Tenslotte zijn er wel een aantal uitzonderingen op de onttrekking. Dat is o.m. het geval bij de oprichting van een gebouw door een beroepsoprichter, bestemd voor doorverkoop, herstellingswerken of werken van onderhoud en reiniging, en alle andere werken waarvoor er een volledig recht op aftrek zou zijn als ze door een derde zouden worden uitgevoerd. De aangekochte materialen worden wel beschouwd als een bedrijfsmiddel. Gevolg is dat die moeten worden opgenomen in de tabel van bedrijfsmiddelen en dat later van de gerecupereerde btw eventueel een stuk moet ‘herzien’, of m.a.w. moet terugbetaald worden aan de Btw-Administratie, bv. bij deels privégebruik van het pand.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!