Btw over werken die u voor uzelf verricht?

Fiscaal advies
3 april 2019 - Marty Vankemmel

Btw over werken die u voor uzelf verricht?

Werken in onroerende staat die een btw-plichtige verricht voor zichzelf, worden door de Btw-Administratie in principe gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel. Er volgt dan een zgn. onttrekking waardoor er btw moet betaald worden op die dienst die iemand voor zichzelf verricht. Recent heeft de Btw-administratie die regels nog eens verduidelijkt in een circulaire.

Van een gelijkgestelde dienst is alleen maar sprake als het gaat om werken in onroerende staat. Dat zijn in principe materiële werkzaamheden, bv. het plaatsen van een nieuwe vloer, het plaatsen van nieuwe ramen, installeren van nieuw sanitair, enz. Intellectuele prestaties worden dus niet beoogd. Verricht iemand zulke werken voor zichzelf, voor privédoeleinden van het personeel of, in het algemeen, voor andere doeleinden dan de eigen economische activiteit, dan is er in principe sprake van een onttrekking, en moet er een factuur met btw aan zichzelf uitgereikt worden.

Voor een btw-plichtige eenmanszaak die geen beroep doet op zijn personeel is er echter alleen maar sprake zijn van een gelijkgestelde dienst als de werken behoren tot de economische activiteit waarvoor men btw-plichtige is. Voor een rechtspersoon of als er een beroep wordt gedaan op eigen personeel, speelt het geen rol of het werk tot de eigen activiteit behoort of niet. Indien er sprake is van een onttrekking, moet er btw aangerekend worden op de gedane uitgaven, maar niet op de eigen werkuren. De btw op de aankoop van die materialen is wel aftrekbaar vermits er een factuur met btw aan zichzelf moet uitgereikt worden. Naast de werken die iemand privé voor zichzelf verricht, maakt de circulaire ook melding van alle werken in onroerende staat die uitgevoerd worden voor de doeleinden van uw eigen economische activiteit, ongeacht of die werken tot het vakgebied behoren of niet. Het geldt dus voor btw-plichtigen in een eenmanszaak of vennootschap, ongeacht of er voor die werken een beroep gedaan is op het eigen personeel of niet.

Tenslotte zijn er wel een aantal uitzonderingen op de onttrekking. Dat is o.m. het geval bij de oprichting van een gebouw door een beroepsoprichter, bestemd voor doorverkoop, herstellingswerken of werken van onderhoud en reiniging, en alle andere werken waarvoor er een volledig recht op aftrek zou zijn als ze door een derde zouden worden uitgevoerd. De aangekochte materialen worden wel beschouwd als een bedrijfsmiddel. Gevolg is dat die moeten worden opgenomen in de tabel van bedrijfsmiddelen en dat later van de gerecupereerde btw eventueel een stuk moet ‘herzien’, of m.a.w. moet terugbetaald worden aan de Btw-Administratie, bv. bij deels privégebruik van het pand.

terug naar overzicht

Marty Vankemmel

Vennoot Alaska Ieper-Roeselare
+32 (0)57 20 06 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
2 april 2020 - Jay Navas Navarro - Dirk van Collie

Groot omzetverlies? Compensatiepremie ook voor u!

Niet verplicht te sluiten, toch een premie bij omzetverlies!

Lees meer
Fiscaal advies
31 maart 2020 - Jay Navas Navarro - Alexander Colaert - Dirk van Collie - Lisa Deschaeck

Steunmaatregelen: alles op een rijtje

Een overzicht

Lees meer
Fiscaal advies
30 maart 2020 - Stefaan Kindt

Revalorisatiecoëfficiënt 2020 gepubliceerd

Kadastraal in komen

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.