Btw-tarief voor werken aan schoolgebouwen?

Fiscaal advies
1 februari 2018 - Laurens Snauwaert

Btw-tarief voor werken aan schoolgebouwen?

In principe dienen werken aan schoolgebouwen gefactureerd te worden tegen het verlaagd btw-tarief van 6%. De Btw heeft recentelijk in een circulaire de voorwaarden vastgelegd wanneer die 6% btw kan toegepast worden. De voorwaarden hebben zowel betrekking op de aard van de werken als aan welke gebouwen juist die werken dan mogen verricht worden opdat het 6% btw-tarief van toepassing zou zijn.

Sinds 1 januari 2016 genieten schoolgebouwen van het verlaagd btw-tarief van 6%. Het kunnen zowel werken aan een bestaand schoolgebouw zijn dan zowel een volledige nieuwbouw. Het gaat daarbij om alle werken in onroerende staat en ermee gelijkgestelde handelingen. Zo kunnen bv. de vervanging van het dak of de ramen, schilderwerken, de levering met plaatsing van een nieuwe trappenhal, de levering met plaatsing van zonnepanelen, enz. van het verlaagd tarief genieten. Het verlaagd tarief geldt niet voor reinigingswerken, zijnde het gebruikelijke, huishoudelijke onderhoud dat de netheid van het gebouw tot doel heeft, zoals de regelmatige schoonmaak van de woning, het stofvrij maken van tapijten, het boenen van parketvloeren, het wassen van ruiten, enz..

Worden de gebouwen gebruikt voor onderwijs dat vrijgesteld is van btw, komen ze in aanmerking voor de toepassing van het verlaagd tarief. Het gaat dan om het gereglementeerde onderwijs, dus het kleuter, lager, secundair en hoger onderwijs, maar in principe ook het volwassenenonderwijs en het kunstonderwijs, al dan niet deeltijds. Ook de centra voor leerlingenbegeleiding genieten het verlaagd btw-tarief. Zodra het 6%-tarief toegepast mag worden, geldt het niet alleen voor de leslokalen, maar ook voor o.m. de refter, de studielokalen, de bibliotheek, het leraarslokaal, het secretariaat, enz. Het verlaagd tarief is zelfs van toepassing op de afsluitingen, de speelplaats, het sportterrein, de fietsenstalling, de parking, de toegangsweg, tuinaanleg- en onderhoud, enz.

Ook bij gemengd gebruik komt in aanmerking op voorwaarde dat het gebouw hoofdzakelijk wordt gebruikt voor vrijgesteld onderwijs. Als het gebouw dus voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, blijft het verlaagd btw-tarief van toepassing zolang maar het gebouw hoofdzakelijk wordt gebruikt voor vrijgesteld onderwijs. Het feit dat het schoolgebouw na de schooluren en tijdens de vakanties wordt gebruikt, verhindert de toepassing van het verlaagd tarief niet. De infrastructuur die beheerd wordt door een derde en waar een school louter een recht op toegang heeft, kan dus in principe niet van het verlaagd tarief genieten. Dat is bv. het geval voor de sporthal dat tijdens de schooluren ook door anderen kan worden gebruikt. Het verlaagd tarief is daarentegen wel van toepassing als die infrastructuur exclusief ter beschikking staat van de school tijdens de normale schooluren.

terug naar overzicht

Laurens Snauwaert

Vennoot Alaska Brugge
+32 (0)50 38 80 04

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.