Btw-voorschotten vanaf 1 april verleden tijd!

Fiscaal advies
1 februari 2017 - Lieve Nelissen

Btw-voorschotten vanaf 1 april verleden tijd!

Btw-plichtigen die op kwartaalbasis btw-aangiften indienen, moeten thans nog btw-voorschotten betalen. Midden vorig jaar had de Minister echter al te kennen gegeven dat dit systeem van btw-voorschotten zouden worden afgeschaft, maar de kogel is nu door de kerk.

Eén van de verschillen tussen een kwartaal- en maandaangever voor de btw is dat eerstgenoemde btw-voorschotten moet betalen. Ze moeten meer bepaald die voorschotten betalen uiterlijk de 20e van elke tweede en derde maand van ieder kwartaal. Dit kan dan al wel eens tot een voorfinancieringsprobleem leiden. Maandaangevers hebben die verplichting echter niet, maar vanaf 1 april 2017 zullen ook kwartaalaangevers aan die kwartaalvoorschotten ontsnappen. Het KB daartoe zal binnenkort gepubliceerd worden.

Concreet komt dit er dan op neer dat het laatste btw-voorschot op 20 maart moet betaald worden. Uw btw-voorschotten van het eerste kwartaal zullen dan verrekend worden met de Btw die u over het eerste kwartaal verschuldigd bent en het saldo moet u dan doorstorten tegen 20 april aan de Btw-administratie. Daarna zult u dan pas btw moeten betalen tegen uiterlijk 20 juli 2017. Dat is nl. de uiterste indienings- en betalingsdatum voor uw btw-aangifte over het tweede kwartaal van 2017. Vermoedelijk zal die indieningsdatum nog wel wat verlaat worden, gelet op de zomerregeling die de Btw-administratie jaarlijks toepast. Die btw-betaling moet echter wel uiterlijk op 20 juli binnengekomen zijn bij de Btw-administratie, uiteraard voor zover u een positief btw-saldo heeft dat aan de Staat verschuldigd is. U moet dan wel het volledige btw-bedrag in één keer ophoesten vermits er over dat tweede kwartaal dan immers geen btw-voorschotten meer betaald werden.

De afschaffing van het btw-voorschotten systeem betekent echter niet dat u totaal geen voorschot meer moet betalen. Net zoals maandaangevers, zullen kwartaalaangevers jaarlijks tegen uiterlijk 24 december een éénmalig voorschot moeten betalen. Dat voorschot zal in principe gelijk zijn aan het btw-bedrag dat u verschuldigd bent over het vierde kwartaal.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
25 april 2023 - Stefan Ghijsen

Wat zijn de aangiftetermijnen in 2023 voor de aangiften in de personenbelasting?

Grondige wijziging. 

Lees meer
Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!