Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

Accountancy, Audit
1 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor esthetische ingrepen afgeschaft

Artsen genieten een btw-vrijstelling voor alle verrichtingen die verband houden met de normale uitoefening van hun medisch beroep. Sinds 1 januari 2016 is deze btw-vrijstelling echter ingeperkt. Artsen dienen sindsdien nl. btw te rekenen op bepaalde esthetische ingrepen. De administratieve beslissing E.T. nr. 127.740 geeft hieromtrent nadere toelichting.

De btw-plicht geldt louter voor esthetische prestaties geleverd door artsen. Dit behelst in de eerste plaats esthetische ingrepen die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur. Ook esthetische behandelingen die vermeld staan in de RIZIV-nomenclatuur, maar die niet in aanmerking komen voor terugbetaling door de ziekteverzekering zijn onderworpen aan btw. Voornamelijk zijn dus plastische chirurgen geviseerd, maar ook bijv. anesthesisten die tussenkomst verlenen bij een esthetische ingreep vallen onder de btw-plicht. Zij dienen dan 21% btw aan te rekenen. Tandartsen blijven echter buiten schot.

Het gevolg is dat de arts voor dergelijke prestaties over een btw-nummer zal moeten beschikken en op maand- of kwartaalbasis een btw-aangifte zal moeten indienen. Het voordeel daarvan is evenwel dat de arts de btw of een deel daarvan op zijn kosten kan recupereren. Ook de btw op bedrijfsmiddelen die de arts in het verleden betaald heeft, kan tot zoveel vijfden of vijftienden in zijn voordeel herzien worden in de mate er nog geen 5 of 15 jaar verstreken zijn sinds de aankoop ervan, afhankelijk het resp. roerende of onroerende bedrijfsmiddelen betreft.

Indien de omzet die de arts haalt uit die esthetische ingrepen op jaarbasis echter minder dan € 25.000 (excl. btw) bedraagt, kan evenwel een beroep gedaan worden op de btw-vrijstelling van een zgn. kleine onderneming. Er moeten dan geen btw-aangiften ingediend worden, maar de arts zal dan geen btw-aftrek hebben voor zijn kosten.

Voor artsen die hun esthetische prestaties aan ziekenhuizen verstrekken, werden daarenboven nog twee bijzondere regelingen uitgewerkt. Zij kunnen dan gebruik maken van een zgn. self-billing. Dat houdt in dat het ziekenhuis dan de indiening van de btw-aangiften en de doorstorting van de btw aan de staat voor zijn rekening neemt. Het nadeel is echter dat de arts geen recht op btw-aftrek heeft. Daarenboven kan die regeling niet toegepast worden door artsen die ook in hun privépraktijk esthetische ingrepen verrichten. Zij kunnen er wel voor opteren om de btw te laten doorstorten door het ziekenhuis, maar het indienen van btw-aangiften moet ze wel voor hun eigen rekening blijven nemen. Voor beide regelingen is wel vereist dat tussen de arts en het ziekenhuis een schriftelijke overeenkomst daaromtrent wordt gesloten.

De btw-plicht geldt in principe sinds 1 januari 2016. Indien de arts met zijn patiënt echter vóór 29 februari 2016 een overeenkomst heeft gesloten om een esthetische behandeling te verrichten en die wordt uiterlijk op 30 juni 2016 uitgevoerd, dan blijft de esthetische ingreep buiten het toepassingsgebied van de btw, ook al betaalt de patiënt na de ingreep.

Indien een patiënt wordt opgenomen om een ingreep met zowel een esthetisch als niet-esthetische karakter te verrichten, dan is enkel het ereloon dat betrekking heeft op de esthetische ingreep onderworpen aan btw. Dat geldt ook voor de kosten die daaraan kunnen toegewezen worden. Kosten die gemeenschappelijk aan de twee prestaties zijn, blijven echter vrijgesteld van btw.

terug naar overzicht

Serge Mesotten

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Accountancy, Audit
1 oktober 2016

Geen klantenlisting meer voor een zgn. kleine ondernemer?

Valt u onder de btw-vrijstellingsregeling voor een zgn. kleine ondernemer, dan bent u vrijgesteld van een aantal btw-verplichtingen zoals het indienen van btw-aangiften. 

Lees meer
Accountancy, Audit
28 september 2016 - Dominique Berteloot

Duidelijkheid over de gespreide taxatie van een zgn. gedwongen meerwaarde

Gespreide wat?

Lees meer
Accountancy, Audit
25 juli 2016 - Serge Mesotten

Btw-vrijstelling voor kostdelende verenigingen aangepast

Een groepering die georganiseerd is in een zgn. kostendelende vereniging kan genieten van een btw-vrijstelling indien de voorwaarden daartoe vervuld zijn. Sinds 1 juli 2016 werden die voorwaarden echter aangepast om die meer in overeenstemming te brengen met de Btw-richtlijn. We lichten de voornaamste wijzigingen toe.

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!