Btw-zomerregeling komt er weer aan

Fiscaal advies
25 juni 2018 - Lieve Nelissen

Btw-zomerregeling komt er weer aan

Tegen de 20e van de maand volgend op de maand of het kwartaal waarop de btw-aangifte betrekking heeft, moet de btw-aangifte, naargelang het geval, ingediend worden. Die regel geldt ook voor de intracommunautaire opgave. Tijdens de zomermaanden wijkt de btw-Administratie echter af van die algemene regel waardoor uw btw-aangifte en/of intracommunautaire opgave later mag ingediend worden.

Uw btw-aangifte moet in principe de 20e van de maand volgend op de maand waarop uw btw-aangifte betrekking heeft, ingediend worden. Voor een kwartaalaangever is dat niet anders, zij het evenwel dat het dan gaat om de 20e van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal. Bent u een maandaangever, dan dient bv. uw btw-aangifte over de maand september 2018 uiterlijk 20 oktober 2018 ingediend te worden. Bent u een kwartaalaangever, dan moest bv. uw btw-aangifte over het eerste kwartaal 2018 uiterlijk op 20 april 2018 ingediend zijn. Blijkt uit uw btw-aangifte dat u btw verschuldigd bent aan de Staat, dan dient deze uiterlijk tegen dezelfde datum betaald te worden. Het indienen van uw intracommunautaire opgave voor uw verkopen aan buitenlandse btw-plichtigen volgt dezelfde indieningtijdstippen, nl. de 20e van de maand volgend op het desbetreffende maand of kwartaal, naargelang het geval.

Tijdens de zomermaanden voorziet de btw-Administratie een uitzondering op bovenstaande regeling. Ook dit jaar is dat weer het geval. In principe moet uw btw-aangifte of intracommunautaire aangifte over het tweede kwartaal 2018 binnen zijn tegen uiterlijk 20 juli, maar daar krijgt u nu de tijd voor tot 10 augustus 2018. Bent u maandaangever, dan krijgt u uitstel voor uw btw-aangifte en/of intracommunautaire opgave over de maand juni 2018 tot 10 augustus 2018. Uw btw-aangifte en/of intracommunautaire opgave over de maand juli moet pas tegen 10 september 2018 in plaats van 20 augustus 2018 ingediend worden.

Voor de betaling van de eventuele verschuldigde btw krijgt u echter geen uitstel. Blijkt uit uw btw-aangifte over het tweede kwartaal of de maand juni dat u btw moet betalen, dan moet de betaling daarvan uiterlijk 20 juli bij de btw-Administratie binnen gekomen zijn. Voor uw btw-aangifte over de maand juli heeft u tijd tot 20 augustus. Betaalt u te laat, dan betaalt u 0,8% nalatigheidinteresten per maand vertraging, waarbij een begonnen maand als een volledige maand geldt. Echter, blijkt dat de te betalen btw (vak 71 van de btw-aangifte) niet hoger is dan 125.000 euro, dan moet u die nalatigheidinteresten in principe niet betalen.

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Deel deze pagina op:

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Alexander Colaert

Ruling soepel voor plaatsing poorten aan 6% btw

Soepelere voorwaarden.

Lees meer
Fiscaal advies
19 augustus 2019 - Dirk van Collie

Circulaire over samenwerkingsverbanden in (para)medische sector

BTW vrijstelling?

Lees meer
Fiscaal advies
9 augustus 2019 - Laurens Snauwaert

Nog meer goed nieuws inzake 6% btw

Maar vanaf wanneer in werking?

Lees meer

Nieuwsbrief

Wenst u op de hoogte te blijven, dan kan u zich hier inschrijven voor onze nieuwsbrief.