BUITENLANDS VASTGOED EN JE PERSONENBELASTING

Fiscaal advies
9 juni 2021 - Lieve Nelissen

BUITENLANDS VASTGOED EN JE PERSONENBELASTING

Hoezo is er sprake van ongelijke fiscale behandeling ?

Binnenlandse onroerende goederen worden belast op basis van het kadastraal inkomen (KI). Maar voor  buitenlandse onroerende goederen wordt men belast op basis van de netto huur (igv verhuring aan privépersoon) of op de huurwaarde (igv niet verhuring).

Binnenlandse onroerende goederen worden aldus veel gunstiger belast dan buitenlandse onroerende goederen temeer daar het Belgische KI wordt berekend op het gemiddeld jaarlijks netto-inkomen van 1975 (weliswaar sinds 1991 geïndexeerd).

Wat is beslist ?

Vanaf het aanslagjaar 2022 wordt het kadastraal inkomen (KI)- naar analogie met Belgisch vastgoed - gebruikt om buitenlands vastgoed te belasten indien u het vastgoed niet verhuurd of verhuurt aan een privé persoon. Als het pand verhuurd wordt aan iemand die het professioneel gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt nog altijd de werkelijke huur belast, dit blijft onveranderd.

Hoe het buitenlands KI bepalen?

Het kadastraal inkomen van een gebouwd onroerend goed gelegen in het buitenland wordt vastgesteld op basis van de actuele normale verkoopwaarde die herleid wordt tot de waarde in 1975 via een correctiefactor en waarop een percentage van 5,3 % wordt toegepast.

Bijvoorbeeld, als de actuele normale verkoopwaarde (in 2021) van het buitenlands goed 400.000 euro bedraagt, zal het kadastraal inkomen van dit goed 1.412 euro bedragen, zijnde 400.000 euro gedeeld door 15,018 (correctiefactor 2021>1975) vermenigvuldigd met 5,3%.

Indien de actuele normale verkoopwaarde niet gekend is, kan de verwervingsprijs worden gebruikt (buiten alle wijzigingen aan het goed en voor zover de verwerving in normale omstandigheden gebeurde).

Bijvoorbeeld, indien een goed gelegen in het buitenland verworven is in 2011 voor de som van 250.000 euro, zal het kadastraal inkomen van dit goed 1.010 euro bedragen, zijnde 250.000 euro gedeeld door 13,124 (correctiefactor 2011>1975) vermenigvuldigd met 5,3 %.

Als voorbeeld bedraagt het KI van uw buitenlands buitenverblijf dat u in 2021 aankocht voor 300.000 euro, 1.058,72 euro (namelijk 5,3% van 300.000 euro gedeeld door 15,018).

Wat zijn uw verplichtingen ?

Als u voor 1 januari 2021 eigenaar was van vastgoed in het buitenland moet u voorlopig nog niets doen, de fiscus zal u zelf contacteren.

Als u na 1 januari 2021 vastgoed in het buitenland gekocht hebt, dan moet u spontaan en binnen de vier maanden na de aankoop een aangifteformulier aanvragen per mail of per brief. Voor een aankoop die in januari plaatsvond, is dat juni 2021.

Wat minstens wordt gevraagd:

-  een korte beschrijving van het goed

-  de ligging (land + adres of andere)

-   de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen of de oppervlakte voor ongebouwde goederen. Indien de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet de belastingplichtige de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

Impact op uw belastingen?

Indien uw buitenlands onroerend goed gelegen is in een land waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft, dan is de impact op uw personenbelastingen beperkt. Het buitenlands onroerend inkomen is vrijgesteld in België maar bepaalt wel mee de hoogte van het belastingtarief  (progressievoorbehoud).

terug naar overzicht

Lieve Nelissen

Vennoot Alaska Hasselt
+32 (0)11 22 62 67

Gerelateerde artikels

Fiscaal advies
9 september 2022 - Stefan Ghijsen

Nieuwe berekeningswijze van de 80%-grens voor zelfstandige bedrijfsleiders

Laat uw premie herberekenen.

Lees meer
Fiscaal advies
19 juli 2022 - Stefaan Kindt

Afzonderlijke aanslag van 10% bij ten onrechte aanleggen liquidatiereserve terug te vorderen?

Wat zegt de minister van Financiën?

Lees meer
Fiscaal advies
14 april 2022 - Dominique Berteloot

Flexijob als uitzend bij dezelfde werkgever

Achterpoortje wordt gesloten

Lees meer

Nieuwsbrief

Altijd up-to-date blijven met Alaska

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Schrijf je meteen in voor de Alaska nieuwsbrief!